ابن قدامه

لغت نامه دهخدا

ابن قدامه. [ اِ ن ُ ق ُ م َ ] ( اِخ ) رجوع به ابوجعفربن قدامه شود.

ابن قدامه.[ اِ ن ُ ق ُ م َ ] ( اِخ ) رجوع به قدامةبن جعفر شود.

ابن قدامه. [ اِ ن ُ ق ُ م َ ]( اِخ ) رجوع به زائدةبن قدامه و جعفربن قدامه شود.

ابن قدامه. [ اِ ن ُ ق ُ م َ ] ( اِخ )ابوعمر محمدبن احمد مقدسی. حافظ و محدث و فقیه و خطیب در جامع جبل. او به سال 607 هَ.ق. وفات یافت.

ابن قدامه. [ اِ ن ُ ق ُ م َ ] ( اِخ ) موفق الدین ابومحمد عبداﷲبن احمدبن محمدبن قدامةدمشقی. محدث و فقیه حنبلی. مولد او در 541 هَ.ق. به دمشق و وفات در 620. برای کسب علم سفرهای بسیار کرد و سپس در بغداد اقامت گزید. از کتب اوست : کتاب البرهان. کتاب المغنی فی الفقه. کتاب المقنع. کتاب العمده. کتاب ذم التأویل. مسألةالغلو. قنعةالادیب و غیرها.

ابن قدامه. [ اِ ن ُ ق ُ م َ ] ( اِخ ) ابومحمد شمس الدین عبدالرحمن بن محمد، برادرزاده موفق الدین عبداﷲبن احمد. او نزد عم خویش و دیگر علما تحصیل علم وادب کرده و شرحی بر کتاب المقنع عم خود نوشته است. مولد او به سال 597 هَ.ق. و وفات در 682 بوده است.

ابن قدامه. [ اِ ن ُ ق ُ م َ ] ( اِخ ) شمس الدین محمدبن احمد. فقیه حنبلی نحوی و محدث و مورخ. از کتب اوست : شرح تسهیل ابن مالک و تاریخ خوارج و تلخیص احادیث الاحکام ابن دقیق. وفات او744 هَ.ق. بوده است.

فرهنگ فارسی

محدث و فقیه حنبلی

دانشنامه اسلامی

[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از دائره المعارف معارف و معاریف است
شیخ قاضی ابوالمعالی احمد (م 486 ق) فرزند علی بن قدامه انباری، از اعاظم علمای شیعه و فحول فقهای امامیه. از شاگردان شیخ مفید و علم الهدی شریف مرتضی و سید رضی بود.
سپس کرسی فتوای شهر انبار را به خود اختصاص داد و قاضی القضات آن سامان شد. یاقوت حموی در معجم الادباء او را از علمای مشهور زمان خویش و از قضات بزرگ شهر انبار معرفی میکند. از مؤلفات وی کتاب علم القوافی و کتاب النحو است. قاضی عمادالدین حسن بن محمد استرآبادی قاضی ری و شیخ ابوالسعادات احمد بن ماصوری از وی اجازه نقل روایت داشتند.
سید مصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف.

پیشنهاد کاربران

ابن قدامة المقدسی موفق الدین ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد ( 1147–7 ژوئیه 1223 ) ، معروف به ابن قدامه، فقیه سنی، متأله و بود. او رساله های مهم بسیاری در مورد فقه اسلامی و آموزه های دینی نوشته است. یکی از آثار مهم فقه حنبلی، المغنی به قلم اوست.
...
[مشاهده متن کامل]

عنوان ثبت شده از ابن قدامه در منابع عربی بدین شکل است: مقدسی جماعیلی، عبدالله بن احمد ( ابن قدامه ) ، صاحب المغنی ارجاع دهی انتشارات کتاب: دار عالم الکتب للطباعه و النشر و التوزیع، ریاض، چاپ اول، 1398 ق

ابن قدامه
منابع• https://fa.wikipedia.org/wiki/ابن_قدامه

بپرس