برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1351 100 1

ابن فقیه

معنی ابن فقیه به فارسی

ابن فقیه
ابوبکر شهاب الدین احمد بن محمد بن اسحاق همدانی از جغرافی دانان مشهور بود ٠ وی درسال ۲۹٠ ه . ق ٠ کتاب البلدان را تالیف کرد ٠ این کتاب به گفته ابن الندیم نزدیک هزار ورق است که بیشتر آن را ابن فقیه از جیهانی گرفته است ٠

ابن فقیه در دانشنامه اسلامی

ابن فقیه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • ابن فقیه ابوبکر احمد بن محمد همدانی، ابن فقیه، ابوبکر، احمد بن محمد بن اسحاق، معروف به ابن فقیه همدانی، جغرافی دان قرن سوم هجری• ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی، اِبْن ِ فَقیه ، ابومنصور فخرالدین عبدالواحد بن ابراهیم (۵۶۱ - ۶۳۶ق / ۱۱۶۶-۱۲۳۹م )، محدث و شاعر بغدادی• ابن فقیه حسن بن علی اصفهانی، ابن فقیه حسن بن علی اصفهانی، از محدّثین اصفهان و داماد ابن رسته
...
«ابن فقیه، ابوبکر، احمد بن محمد بن اسحاق، معروف به ابن فقیه همدانی»، جغرافی دان قرن سوم هجری است.
یاقوت حموی، نام و نسب او را ابو عبدالله، احمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهیم همدانی نوشته است. کنیه ابو عبدالله را فؤاد سزگین نیز در مقدمه خود بر چاپ عکسی «اخبار البلدان» که از روی نسخه خطی آستان قدس رضوی انجام گرفته، ذکر کرده است، اما در همین نسخه خطی، نام و نسب او احمد بن محمد بن اسحاق الهمدانی المعروف بابن الفقیه آمده و به کنیه او اشاره نشده است. ابن ندیم، تنها به ذکر احمد بن محمد اکتفا کرده است.در باره همدانی بودن ابن فقیه، سند روشنی به دست نیامده است، ولی از شرح مبسوطی که وی در باره همدان و به ویژه از مطالبی که در همین بخش راجع به میهن دوستی آورده، می توان چنین احتمال داد که از مردم همدان بوده است. از سال ولادت و درگذشت و نیز شرح زندگانی او اطلاعی در دست نیست.
آثار
ابن ندیم او را اهل ادب نوشته و افزون بر البلدان، وی را مؤلف کتاب دیگری با عنوان کتاب «ذکر الشعراء المحدثین و البلغاء منهم و المفحمین» دانسته است.همچنین در شمار آثار وی از کتابی با عنوان کتاب «العجائب»، نام برده شده است. از این کتاب در نسخه خطی مشهد، توسط خود ابن فقیه نام برده شده است. وی در ضمن سخن درباره «حرات» و داستان خالد بن سنان و اطفاء نار حره می گوید: «و قد ذکرنا اخباره فی کتاب العجائب».
عناوین مرتبط
البلدان (ابن الفقیه)
منبع
...
...

ابن فقیه در دانشنامه آزاد پارسی

ابن فَقیه
(ابوبکر احمد ابن محمد بن اسحاق معروف به ابن فقیه همدانی) جغرافی دان مسلمان قرن ۳ق. از سال ولادت و درگذشت و شرح زندگی وی اطلاعی در دست نیست مهم ترین اثر او البلدان است که از آن قطعاتی برجای مانده است فردی به نام شیزری این کتاب را تلخیص کرده است. البلدان در ۱۸۸۵ به کوشش دخویه به چاپ رسید. نسخه ای از کتاب ابن فقیه در کتابخانۀ آستان قدس رضوی و موزۀ بریتانیا موجود است. ابن فقیه کوشیده است تا مطالب نسبتاً منظمی از اوضاع قومی و نظام اداری سرزمین های مختلف اسلامی ارائه کند. گرچه نوشته های ابن فقیه را از دیدگاه جغرافیایی نمی توان در حد آثار گروهی از جغرافی نگاران هم زمان وی به شمار آورد، از دیدگاه فرهنگی و تاریخی در بعضی موارد برتر از آن هاست. ابن فقیه تصویری روشن از ذوق ادبی و تمایل جوامع روشنفکر عربی زبان اواخر قرن ۳ق ارائه کرده است. در دانش معاصر، ابن فقیه نه تنها از نظر بیان مطلب دربارۀ آسیای میانه و قفقاز شهرت دارد، بلکه نوشته های او دربارۀ مسائل بازرگانی و خط سیر بازرگانان یهودی و اسلام قابل توجه است.

ابن فقیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابن فقیه   • مفهوم ابن فقیه   • تعریف ابن فقیه   • معرفی ابن فقیه   • ابن فقیه چیست   • ابن فقیه یعنی چی   • ابن فقیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابن فقیه
کلمه : ابن فقیه
اشتباه تایپی : hfk trdi
عکس ابن فقیه : در گوگل

آیا معنی ابن فقیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )