برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1315 100 1

ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی

ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی در دانشنامه اسلامی

ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی
اِبْن ِ فَقیه ، ابومنصور فخرالدین عبدالواحد بن ابراهیم (۵۶۱ - ۶۳۶ق / ۱۱۶۶-۱۲۳۹م )، محدث و شاعر بغدادی است.
اصل او از دَسْکَرَه ، قریه ای در راه خراسان بود و در مُحَوَّل بغداد درگذشت ، از این رو وی را دَسکری و مُحولی نیز گفته اند.
ابن فوطی ، عبدالرزاق ، تلخیص مجمع الإداب ، به کوشش مصطفی جواد، ج۴، ص۲۲۳، دمشق ، ۱۹۶۵م .
خاندانش به علم و ادب شهرت داشتند و او از کودکی همراه پدر به مجالس و محافل علمی راه یافت.
ابن نجار، محمد، ذیل تاریخ بغداد، به کوشش قیصر فرح ، ج۱، ص۱۸۸، بیروت ، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م .
با این همه او به شعر و ادب تمایل بسیار داشت و خود نیز به سرودن شعر پرداخت و در این فن دستی توانا یافت.
ابن نجار، محمد، ذیل تاریخ بغداد، به کوشش قیصر فرح ، ج۱، ص۱۸۸، بیروت ، ۱۴۰۲ق /۱۹۸۲م .
...

ارتباط محتوایی با ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی   • مفهوم ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی   • تعریف ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی   • معرفی ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی   • ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی چیست   • ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی یعنی چی   • ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی
کلمه : ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی
اشتباه تایپی : hfk trdi hf,lkw,v ufnhg,hpn fk hfvhidl fynhnd
عکس ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی : در گوگل

آیا معنی ابن فقیه ابومنصور عبدالواحد بن ابراهیم بغدادی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )