برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1459 100 1

ابن فضلان

معنی ابن فضلان در لغت نامه دهخدا

ابن فضلان. [ اِ ن ُ ف َ ] (اِخ ) احمدبن فضلان بن راشدبن حماد. یکی از فقهاء. او بزمان مقتدر خلیفه ٔ عباسی از جانب خلیفه با جماعتی از جمله سوسن رسی از بغداد از راه خراسان و بخارا و خوارزم برسالت نزد پادشاه بلغار رفته و در 12 محرم 310 هَ.ق. بدانجا رسیده اند، و او از این سفر سفرنامه ای کرده و مسعودی و اصطخری و یاقوت از آن اقتباس کرده اند.

معنی ابن فضلان به فارسی

ابن فضلان
یکی از فقها

ابن فضلان در دانشنامه اسلامی

احمد بن فضلان بن عباس بن راشد بن حمّاد که در نیمۀ دوّم سدۀ3 و نیمه اول سده 4 ق9/ و 10 م می زیسته است.در مورد نام او آشفتگی هایی وجود دارد:یاقوت آن را احمد نوشته ولی در نسخه خطی کتاب ابن فضلان نام او به دو گونۀ احمد و محمد آمده است.اما نام احمد ظاهرا ناشی از خطای کاتب است.ابن فضلان ازموالی محمد بن سلیمان المنفق الکاتب،فاتح مصر بوده است که در سال 304 ق916/ م پای قلعۀ ری در پیکار با احمد بن علی برادر محمد بن علی صعلوک به قتل رسید.تاکنون محل تولد و نسبت قومی ابن فضلان مشخص نشده است.تنها نکته ای که قابل توجه به نظر می رسد،گفتۀ شاه صقالبه است که خطاب به ابن فضلان گفت: «من این اشخاص را نمی شناسم و تنها تو را می شناسم، زیرااینان مردمی غیر عربند.» معلوم نیست پادشاه صقالبه از عرب یا عربی زبان بودن ابن فضلان آگاهی داشته،یا اینکه بر سبیل ناآگاهی، او را عرب خوانده است.
ابن فضلان از زمرۀ جهانگردان نبود، تنها حادثه ای سبب شد که در معیت تنی چند از فرستادگان مقتدر خلیفۀ عباسی به سرزمین اسلاوها در کرانۀ رود ولگا سفر کند.در بهار 309 ق921/ م شاه صقالبه نامه ای توسط عبداللّه بن باشتو الخزری برای مقتدر فرستاد و از وی خواست تا او را با شرایع اسلامی آشنا سازد، مسجدی بنا کند، منبری نصب کند ودژی استوار پدید آورد.مقتدر خلیفۀ عباسی پس از درخواست شاه بلغار، هیأتی به آن دیار اعزام داشت که احمد بن فضلان یکی از اعضای این هیئت بود و وی در هیئت فرستادگان خلیفه مقام و مرتبتی روحانی داشت.گرچه وظیفۀ ابن فضلان در سرزمین های شمال تبلیغ اسلام بود، با این وصف به مسائل سیاسی هم بی توجه نبود.

ابن فضلان در دانشنامه ویکی پدیا

ابن فضلان
ابن فضلان با نام کامل احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد در نیمه دوم سده سوم و نیمه اول سده چهارم هجری می زیسته است. بیشتر شهرت وی به خاطر کتاب یا رسالهٔ سفرنامهٔ ابن فضلان است.
مرده خواران: رمانی تخیلی بر پایه زندگی ابن فضلان
سیزدهمین سلحشور: فیلمی بر پایه زندگی ابن فضلان
در نام وی شک وجود دارد. یاقوت نام او را احمد نامید و در آغاز رسالهٔ خویش نام احمد را ذکر کرده است. همچنین نویسنده کتاب عجایب المخلوقات که پیش از یاقوت زندگی می کرده است، او را احمد خوانده است. ولی خود ابن فضلان در متن رسالهٔ خویش نام خود را محمد ذکر کرده است که شاید تصحیف و الف با میم جابجا عوض شده، یا نسخه خوانا نبوده و میم خوانده شده است.
در مورد نام جد وی که آیا راشد بوده یا اسد نیز، اختلاف نظر وجود دارد، یاقوت آن را به گونهٔ دیگری ذکر کرده است و خود او نام راشد را آورده است به احتمال زیاد خطای لفظی یا نگارشی بوده است.
در مورد اینکه ابن فضلان عرب بوده یا غیر عرب نیز اختلاف وجود دارد. کوالفسکی او را عرب می داند و نام کامل ابن فضلان را دلیلی بر این گفتهٔ خویش می داند. اطرافیان وی نیز او را عرب می دانسته اند، زیرا در متن کتاب وقتی شاه صقالبه سراغ اموال ذکر شده در نامه خلیفه را می گیرد و ابن فضلان عذر می آورد، شاه به ابن فضلان می گوید:
عکس ابن فضلان
سفرنامه ابن فضلان نوشته احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد یک از دانشمندان مسلمان قرن سوم و چهارم هجری قمری بود که در عصر خلافت مقتدر عباسی در بغداد زندگی می کرده است. سفرنامه ابن فضلان نوشته ای قابل توجه است که تصویری خوب و زنده از از مردم سرزمین های آسیای مرکزی و شمال خزر، جغرافیای انسانی و حاکمان این مناطق ارائه کرده است. این سفرنامه شرح سفری است که از بغداد آغاز و بعد از پیمودن مسیرهایی به ماوراءالنهر تا نزدیکی قازان (پایتخت اسلاوهای باستان) پیش رفته است. این سفرنامه از این جهت اهمیت دارد که مناطقی که وی به آنجا سفر کرده است به علت دشواری راه و مشکلاتی چون یخبن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ابن فضلان در دانشنامه آزاد پارسی

اِبن فَضلان (قرون ۳ و ۴ق)
(شهرت احمد بن فضلان بن عباس) سیاح و فقیه مسلمانِ عصر خلیفه مقتدر عباسی (۲۹۵ـ۳۲۰ق). سفرنامۀ او از قدیمی ترین و بهترین گزارش های اولیه مسلمانان دربارۀ ترکان غز، و اقوام بلغار، خزر، و روس در آغاز قرن ۴ق است. ابن فضلان از موالی خلیفه بود. گویا در ۳۰۸ق و یا آغاز سال ۳۰۹ق، پادشاه بلغارها هیئتی را به بغداد فرستاد و از خلیفه برای مبارزه با خزران یهودی یاری خواست. خلیفه نیز هیئتی را که فقیه آن ابن فضلان بود روانۀ سرزمین بلغارها کرد. این هیئت در صفر ۳۰۹ق از طریق بخارا و خوارزم و دریاچۀ آرال و فلات اوست یورت و رودخانۀ یاییق به سواحل رود ولگا رسید. گزارش او از اقوامی که با آن ها روبه رو شده بود، در زمان خود از جهت مطالعۀ احوال قبایل بدوی ترک آسیای میانه و همچنین از جهت مطالعه دربارۀ تاریخ روس ها، خزرها و بلغارها، که در آن زمان نقشی اساسی در اوراسیا و اروپای شرقی داشتند، منحصر به فرد است.

ارتباط محتوایی با ابن فضلان

ابن فضلان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسما
ابن فضلان با نام کامل احمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد در نیمه دوم سده سوم و نیمه اول سده چهارم هجری می زیسته است. بیش تر شهرت وی به خاطر کتاب یا رسالهٔ سفرنامهٔ ابن فضلان است.
در نام وی شک وجود دارد. یاقوت نام او را احمد نامید و در آغاز رسالهٔ خویش نام احمد را ذکر کرده است. همچنین نویسنده کتاب عجایب المخلوقات که پیش از یاقوت زندگی می کرده است، او را احمد خوانده است.[۱] ولی خود ابن فضلان در متن رسالهٔ خویش نام خود را محمد ذکر کرده است[۲] که شاید اشتباه در تصحیف بوده که جای الف با میم عوض شده است و یا اینکه نسخه خوانا نبوده و به صورت میم مشاهده شده است.
در مورد نام جد وی که آیا راشد بوده یا اسد نیز، اختلاف نظر وجود دارد، یاقوت آن را به گونهٔ دیگری ذکر کرده است و خود او نام راشد را آورده است [۱] به احتما زیاد خطای لفظی یا نگارشی بوده است.
در مورد اینکه ابن فضلان عرب بوده یا غیر عرب نیز اختلاف وجود دارد. کوالفسکی او را عرب می داند و نام کامل ابن فضلان را دلیلی بر این گفتهٔ خویش می داند. اطرافیان وی نیز او را عرب می دانسته اند، زیرا در متن کتاب وقتی شاه صقالبه سراغ اموال ذکر شده در نامه خلیفه را می گیرد و ابن فضلان عذر می آورد، شاه به ابن فضلان می گوید:
« من آن ها را نمی شناسم، من فقط تو را می شناسم، این ها قومی عجم هستند[۳] »
که همین سخن دلالت بر این دراد که شاه صقالبه ابن فضلان را عرب می پنداشته است.
در مورد واژه فَضلان هم گفته می شود که در آن روزگار چنین واژه ای وجود نداشته است[۴] و برخی دیگر ماننده فرهن او را فُضلان دانسته اند.[۱]
زندگی نامه
دربارهٔ محل تولد، رشد، شغل، موقعیت دینی و فرهنگی و منصب او قبل از عزیمتش به شمال خزر، اطلاعات کافی در دسترس نیست. آگاهی ما از وی تنها از راه شناخت رساله اش و مطالب محدود دیگر نویسندگان دربارهٔ اوست.
ابن فضلان جهانگرد نبوده است، بلکه تنها حادثه ای سبب مسافرت او به همران گروهی به سرزمین اسلاوها شده است. احتمال می رود که ابن فضلان در بغداد از جایگاه دینی برخوردار بوده است، زیرا در سفر نیز به امور دینی بیشتر توجه دارد.
سفرنامه ابن فضلان
نوشتار اصلی: سفرنامه ابن فضلان
سفر ابن فضلان در زمان مقتدر خلیفه عباسی رخ داد. رساله ابن فضلان تصویری روشن و زنده از مردم سرزمین های آسیای مرکزی و شمال خزر، جغرافیایی انسانی و حاکمان این مناطق ارائه کرده است. این رساله شرح سفری است یازده ماهه که از بغداد آغاز و پس از گذر از شهرهایی چون نهروان- حلوان- همدان- ساوه- ری- سمنان- دامغان- نیشابور- سرخس- مرو- آمل- جیحون- بخارا- خوارزم- جرجانیه- جیت- باشگرد- قبیله صقالبه (اسلاوها)- نهر اتل - خزر و بعد از پیمودن مسیرهایی از ماوراءالنهر و رسیدن به نزدیکی مسکو دوباره به بغداد منتهی می شود. ابن فضلان پس از بازگشت، شرح سفر خود را به صورت کتاب درآورد. این رساله از آن جهت اهمیت دارد که می توان گفت قابل اعتمادترین گزارش دربارهٔ این مناطق، از سوی ابن فضلان ارائه شده است. فیلم «سیزدهمین سلحشور» با کارگردانی جان مک تیرنان از روی رساله ابن فضلان ساخته شده است.
منابع
فصلنامه فرهنگ مردم ایران شماره ۳ و۴
لغت نامهٔ دهخدا
پانویس
↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ دایرة المعارف بزرگ اسلامی، پیشین، ج ۴، ص ۳۹۹.
↑ احمد بن فضلان بن العباس، رسالة ابن فضلان، تحقیق دکتر سامی الدّهان (چاپ سوم: دارصادر، بیروت، ۱۴۱۳ ق) ص ۱۳۵.
↑ احمدبن فضلان بن العباس، پیشین، ص ۱۱۹: «انا لا اعرف هؤلاء انما اعرفک انت، و ذلک انّ هؤلاء قوم عجم».
↑ ابن فضلان، پیشین، مقدمه، ص ۳۸.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود سفرنامه ابن فضلان   • فیلم سیزدهمین مبارز   • سفر نامه ابن فضلان   • اسلاوها   • سفرنامه ابن فضلان و دین ترکان   • سفرنامه ابن بطوطه pdf   • فیلم سیزدهمین سلحشور   • سفرنامه ناصر خسرو   • معنی ابن فضلان   • مفهوم ابن فضلان   • تعریف ابن فضلان   • معرفی ابن فضلان   • ابن فضلان چیست   • ابن فضلان یعنی چی   • ابن فضلان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابن فضلان
کلمه : ابن فضلان
اشتباه تایپی : hfk tqghk
عکس ابن فضلان : در گوگل

آیا معنی ابن فضلان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران