برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

ابن بطلان

معنی ابن بطلان در لغت نامه دهخدا

ابن بطلان. [ اِ ن ُ ب ُ ] (اِخ ) ابوالحسن مختاربن حسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان. طبیب مسیحی بغدادی در قرن پنجم هجری. سال ولادت او معلوم نیست. ابن بطلان سفری به حلب واز آنجا بانطاکیه و مصر کرده و در فسطاط مصر با علی بن رضوان طبیب بمناظره پرداخته. و در سال 446 هَ.ق. سالی که وبا در قسطنطنیه بود به آنجا رفته است. مهمترین ِ کتب او تقویم الصحه است که به زبان لاتینی و آلمانی منتشر گردیده. ابوالفرج صاحب کتاب مختصر تاریخ الدول ، گوید که در سال 444 از اتعاب سفرها فرسوده گردید و در صومعه ٔ انطاکیه منزوی شد و بدانجا درگذشت.

معنی ابن بطلان به فارسی

ابن بطلان
طبیب مسیحی بغدادی

ابن بطلان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آتنا
ابن بطلان ابن بطلان اِبْن ِ بُطْلان ، ابوالحسن مختار (یا یوانیس 1) بن حسن بن عبدون ابن سعدون بن بطلان «پس از 455ق /1063م )(()»، پزشک مسیحى بغدادی . است. وی مدتى نزد ابوالفرج عبدالله بن طیب بغدادی طب و فلسفه خواند (ابن ابى اصیبعه ،
2/238) و بزرگ ترین شاگرد و مورد احترام فراوان او بود (قفطى ، 207). ابن بطلان مدتى نیز ملازمت ابوالحسن ثابت بن ابراهیم بن زهرون طبیب را داشت و از وی در پزشکى بهره گرفت (ابن ابى اصیبعه ، همانجا) و از دیگر استادان بغداد هم دانش آموخت .
وی در علوم اوائل دست داشت و از راه پزشکى روزگار مى گذرانید (قفطى ، 192 ابن بطلان در 439ق /1048م از بغداد خارج شد و پس از عبور از رحبه و رصافه به حلب رسید. معزالدوله ثمال بن صالح مرداسى حاکم حلب او را استقبال کرد و محترمش داشت (ابن
ابى اصیبعه ، 2/239؛ قس : یاقوت ، 2/306، 785). وی در آنجا اجازه یافت تا قواعد عبادات مسیحیان آن شهر را تنظیم کند و قوانینى به این منظور وضع کرد، اما مسیحیان حلب قوانین او را نپذیرفتند. گذشته از آن ، محسود پزشک مسیحى دیگری به نام ابوالخیر
ابن شراره واقع شد و از سوی او به فساد عقیده متهم گشت . ابن بطلان نتوانست بیش از این در حلب بماند و از آن شهر خارج شد (قفطى ، 207) و در جمادی الا¸خر 441/نوامبر 1049 به قسطاط مصر وارد گردید و 3 سال در این دیار ماند. در این زمان مستنصر بالله
فاطمى خلیفه مصر بود. سفر ابن بطلان را به مصر، عزم دیدار على بن رضوان طبیب و پزشک مشهور آن عصر دانسته اند (ابن ابى اصیبعه ، 2/239) در مصر میان آن دو مناظراتى طبى و فلسفى درگرفت که سرانجام کار به دشمنى کشید (قفطى ، 192-193). ابن بطلان
بسیاری از آنچه میان او و ابن رضوان گذشت ، پس از خروج از مصر، در کتابى گرد آورد و ابن رضوان نیز در رد او کتابى نوشت (ابن ابى اصیبعه ، همانجا). به گفته همو هیچ یک از آن دو کتابى ننوشته و رأیى ابراز نکرده است که دیگری آن را رد نکرده
باشد. گفته اند که ابن بطلان مردی شیرین سخن ، ظریف طبع و در ادب و فروع آن ممتاز بود، ولى ابن رضوان در طب و علوم حکمت از او داناتر بود (همانجا) ابن بطلان سرانجام مصر را با دلتنگى به قصد قسطنطنیه ترک گرفت و یک سال در آن شهر ماند (همو،
2/240). وی در اواخر عمر به انطاکیه رفت . در آنجا ظاهراً مدتى نظارت ساختمان بیمارستانى را بر عهده داشت و چندی بعد در دیری در همان شهر عزلت و عبادت اختیار کرد و در همانجا درگذشت (قفطى ، 193؛ ابن ابى اصیبعه ، 2/242). قفطى وفات او را 444ق /1052م
مى داند (ص 193)، اما از آنجا که ابن ابى اصیبعه تاریخ نگارش یکى از آثار او را 455 ق گزارش کرده است ، مى توان آن را نادرست دانست (ص 2/242). ابن بطلان ، چنانکه خود در شعری یاد کرده هیچ گاه زن و فرزندی نداشت (همو، 2/241). وی دارای اشعار
زیاد و نکته های نادر و ظریف بود که برخى از آنها در دعوه الاطباء آمده است (همانجا؛ قس : شیخو، 3/270-271) ابن بطلان حوادث محیط و روزگارش را ثبت کرده است ؛ از آن جمله پیداشدن ستاره های دنباله دار در445ق /1053م و بروزبیماریهای مهلک و مردن انسانهای
بى شمار در قسطنطنیه است . وی همچنین از کم آبى نیل در تابستان 447ق /1055م و گسترش وبا به عراق و برخى حوادث و آفات دیگر یاد کرده که موجب مرگ دانشمندانى چون ابوالحسن (ابوالحسین : خطیب ، 4/377) قدوری فقیه ، اقضى القضاه ماوردی ، ابن طیب
طبری ، ابوالحسن صابى و ابوالعلاء معری گردید (ابن ابى اصیبعه ، 2/240-241) ابن بطلان در طب مرتبه ای والا داشت چنانکه ابن منقذ برخى از آرا و درمانهای او را در کتاب الاعتبار (ص 183- 185) تحت عنوان معجزات ابن بطلان آورده است . با مطالعه آثار
ابن بطلان به خوبى مى توان به آراء و عقاید او، به ویژه در مورد دانش و دانشمندان ، پى برد. مثلاً، در یکى از رسایل خود با عنوان المقاله المصریه که در رد ابن رضوان نوشته و قفطى هم بخشهایى از آن را نقل کرده است (ص 195-207)، مى گوید: کوچک ترین
شرط دانشمندی بذل انصاف و پرهیز از اسراف است . دانش باید دور از عصبیت باشد و چنانکه ثامسطیوس گفته است ، دلهای دانشوران همچون پرستشگاه پروردگار است که باید پیوسته پاکیزه و دور از آلایش بماند. علم فاسد به افزایش شک و شک قوی به کاهش دانش
مى انجامد. علم ضعیف موجب قوت شک و شک قوی موجب ضعف علم مى شود. هر یک از این دو، علت دیگری است . ابن بطلان به حکلما و فضلاء متقدم چون ارسطو، جالینوس ، حنین ، ابوالخیر بن خمار، ابوعلى بن زرعه و استادش ابوالفرج عبدالله بن طیب سخت اعتقاد
داشته و حرمت مى گذاشته ، زیرا بر آن است که اگر در آثار استادانى از این قبیل ، خواننده تناقضى و تباینى احساس کند، این به سبب نفهمیدن صحیح مطالب آنان است ، در چنین مواردی خواننده باید سعى کند با دقت و تفحص بیشتر مطلب را به درستى دریابد.
ابن بطلان در این رساله برای رد شبهات ابن رضوان به مسائل مابعدالطبیعه ، نفس ، طب و طبیعیات نیز توجه دارد (ص 47-71) آثار: 1. تقویم الصحه، یا تقویم الصحه و ذکر منافع الاغذیه و مضارها یا تقویم الصحه بالاسباب السته، در طب . ابن بطلان این کتاب
را در جدولهای متناظر تدوین کرد. او احتمالاً بانى این جدولهای پزشکى بوده است که بعدها توسط ابن جزله گسترش یافت (سارتون ، 1/835 -836). از این کتاب نسخه های متعدد در دست است (مشکوه، 3/2637- 2638؛ ظاهریه ، 182؛ کوپریلى ، 1/489؛ ریو، 539 ؛ دوسلان ،
527 .(526, ترجمه لاتین تقویم الصحه در 937ق /1531م و ترجمه آلمانى آن در 938ق /1533م انتشار یافت (ووستنفلد، 79 ) 2. دعوه الاطباء، ابن بطلان این کتاب را برای امیر نصرالدوله ابونصر احمد بن مروان - حاکم مروانى میافارقین (401-453ق / 1010-1061م )
- نگاشت . این کتاب در 1901م در اسکندریه با تکمله ای از بشاره زلزل چاپ شد، و صدقى بیک آن را به فرانسه ترجمه کرد که در 1931م در پاریس انتشار یافت . از این ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابن بطلان   • مفهوم ابن بطلان   • تعریف ابن بطلان   • معرفی ابن بطلان   • ابن بطلان چیست   • ابن بطلان یعنی چی   • ابن بطلان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابن بطلان

کلمه : ابن بطلان
اشتباه تایپی : hfk fxghk
عکس ابن بطلان : در گوگل

آیا معنی ابن بطلان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )