برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1421 100 1

ابن الوقت

/'ebnolvaqt/

معنی ابن الوقت در لغت نامه دهخدا

ابن الوقت. [ اِ نُل ْ وَ ] (ع ص مرکب ) ابن وقت. آنکه بمقتضای وقت کار کند و سابقه و لاحقه را اعتبار نکند. زمانه ساز. || آنکه از حاضر تمتع جوید بی نظری بگذشته و آینده. ابن وقت :
لیک صافی فارغ است از وقت حال
صوفی ابن الوقت باشد در مثال.
مولوی.
صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق
نیست فردا گفتن از شرط طریق.
مولوی.
هست صوفی ّ صفا چون ابن وقت
وقت را همچون پدر بگرفته سخت.
مولوی.
|| بی وفا.

معنی ابن الوقت به فارسی

ابن الوقت
( صفت ) ۱- آنکه هردم برنگی در آید ۲- دراصطلاح صوفیان زمان حال ( میانه ماضی و مشتقبل ) ونیز واردی است از خداوند که بسالک پیوندد و او را از گذشته و آینده غافل گرداند وصوفی ازین جهت ابن الوقت گویند که فرست را از دست نمیدهد و در حال حاضر وظایف قلبی خود را بانجام میرساند و پروای گذشته و آینده ندارد صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق . نیست فردا گفتن از شرط طریق
آنکه بمقتضای وقت کار کند

معنی ابن الوقت در فرهنگ معین

ابن الوقت
( ~. وَ) [ ع . ] (ص مر.) ۱ - فرصت - طلب ، آن کسی که هر لحظه رنگ عوض می کند. ۲ - در اصطلاح صوفیان سالکی که فرصت را از دست ندهد و به انجام وظایف بپردازد و به گذشته و آینده توجهی نداشته باشد.

معنی ابن الوقت در فرهنگ فارسی عمید

ابن الوقت
۱. کسی که به مقتضای وقت و زمان کار می کند و وقت را غنیمت می شمارد، فرصت طلب.
۲. (تصوف) ویژگی صوفی ای که به زمان حال و گذشته توجه نمی کند و تنها به واردات غیبی توجه دارد و به ذکر حق می پردازد: صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق / نیست فردا گفتن از شرط طریق (مولوی: ۴۰).

ابن الوقت در دانشنامه آزاد پارسی

اِبنُ الوَقت
در اصطلاح صوفیه به سالکی گفته می شود که به وارد قلبی خود مشغول است و توجهی به زمان گذشته و آینده ندارد، و تنها به زمان حال می اندیشد. او پیوسته پاسدار دل خود و حال و وضع حاضر آن است و در واقع به وقت خود مشغول است. اگر سالکی به فکر دیروز یا فردا باشد ابن الوقت نیست. در حقیقت صوفی فرزند وقت است، یعنی پیوسته وقت حال را غنیمت می شمرد و می کوشد تا از فرصت شادی و نشاطی که در او پدید آمده استفاده کند. مولانا در مثنوی معنوی، صوفی را ابن الوقت می نامد و فردا گفتن را شرط راه سالک نمی داند. نیز ← وقت

ابن الوقت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

توحيد
هوالعلیم

ابن الوقت : پسر زمان ؛ زاده فرصت ؛فرصت طلب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ابن الوقت کیست   • صوفی ابن الوقت باشد ای پسر   • معنی کلمه ابن الوقت   • ابن الوقت دهخدا   • صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق   • معنی ابن الوقت   • مفهوم ابن الوقت   • تعریف ابن الوقت   • معرفی ابن الوقت   • ابن الوقت چیست   • ابن الوقت یعنی چی   • ابن الوقت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابن الوقت
کلمه : ابن الوقت
اشتباه تایپی : hfk hg,rj
آوا : 'ebnolvaqt
نقش : صفت
عکس ابن الوقت : در گوگل

آیا معنی ابن الوقت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )