برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ابزاری برای دراوردن شیار در چوب

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیده
مغار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابزاری برای دراوردن شیار در چوب   • مفهوم ابزاری برای دراوردن شیار در چوب   • تعریف ابزاری برای دراوردن شیار در چوب   • معرفی ابزاری برای دراوردن شیار در چوب   • ابزاری برای دراوردن شیار در چوب چیست   • ابزاری برای دراوردن شیار در چوب یعنی چی   • ابزاری برای دراوردن شیار در چوب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابزاری برای دراوردن شیار در چوب
کلمه : ابزاری برای دراوردن شیار در چوب
اشتباه تایپی : hfchvd fvhd nvh,vnk adhv nv ],f
عکس ابزاری برای دراوردن شیار در چوب : در گوگل

آیا معنی ابزاری برای دراوردن شیار در چوب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )