برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

ابراز تنفر و انزجار نمود

معنی کلمه ابراز تنفر و انزجار نمود به عربی

ابراز تنفر و انزجار نمود
أعرب عن إستنکاره

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابراز تنفر و انزجار نمود   • مفهوم ابراز تنفر و انزجار نمود   • تعریف ابراز تنفر و انزجار نمود   • معرفی ابراز تنفر و انزجار نمود   • ابراز تنفر و انزجار نمود چیست   • ابراز تنفر و انزجار نمود یعنی چی   • ابراز تنفر و انزجار نمود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابراز تنفر و انزجار نمود

کلمه : ابراز تنفر و انزجار نمود
اشتباه تایپی : hfvhc jktv , hkc[hv kl,n
عکس ابراز تنفر و انزجار نمود : در گوگل

آیا معنی ابراز تنفر و انزجار نمود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )