برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1405 100 1

ابراز تمایل کرد

معنی کلمه ابراز تمایل کرد به عربی

ابراز تمایل کرد
أعرب عن رغبته

ابراز تمایل کرد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سلمان
خود را خواهان نشان داد، گرایش خود را به زبان آورد، خواهانی خود را آشکار کرد، خود را دلبسته نمایاند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابراز تمایل کرد   • مفهوم ابراز تمایل کرد   • تعریف ابراز تمایل کرد   • معرفی ابراز تمایل کرد   • ابراز تمایل کرد چیست   • ابراز تمایل کرد یعنی چی   • ابراز تمایل کرد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابراز تمایل کرد
کلمه : ابراز تمایل کرد
اشتباه تایپی : hfvhc jlhdg ;vn
عکس ابراز تمایل کرد : در گوگل

آیا معنی ابراز تمایل کرد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )