برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1393 100 1

ابان بن عثمان ابوسعید

ابان بن عثمان ابوسعید در دانشنامه آزاد پارسی

اَبان بن عُثمان، ابوسعید ( ـ ۱۰۵ق)
فرزند عثمان بن عفّان، سومین خلیفه از خلفای راشدین، محدث و تابعی و از حکام بنی امیه. به خاطر پدرش نزد خلفا و امرای بنی امیه احترام داشت. عبدالملک بن مروان او را حاکم مدینه کرد و وی هفت سال بر مدینه فرمان راند. برخی او را فقیه و برخی دیگر صاحب فتوا دانسته اند. همچنین گفته شده که او صاحب قرائتی از قرآن کریم است. ابان یک سال پیش از درگذشتش فلج شد.

ابان بن عثمان ابوسعید را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابان بن عثمان ابوسعید   • مفهوم ابان بن عثمان ابوسعید   • تعریف ابان بن عثمان ابوسعید   • معرفی ابان بن عثمان ابوسعید   • ابان بن عثمان ابوسعید چیست   • ابان بن عثمان ابوسعید یعنی چی   • ابان بن عثمان ابوسعید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابان بن عثمان ابوسعید
کلمه : ابان بن عثمان ابوسعید
اشتباه تایپی : hfhk fk uelhk hf,sudn
عکس ابان بن عثمان ابوسعید : در گوگل

آیا معنی ابان بن عثمان ابوسعید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )