برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1502 100 1
شبکه مترجمین ایران

آیین دادرسی عصر امویان

آیین دادرسی عصر امویان در دانشنامه اسلامی

آیین دادرسی عصر امویان
پدیدۀ تازه ای که در سازمان قضایی امویان به چشم می خورد، تعیین قضات شهرها توسط عمال خلیفه در مراکز ولایات است.
پدیدۀ تازه ای که در سازمان قضایی امویان به چشم می خورد، تعیین قضات شهرها توسط عمال خلیفه در مراکز ولایات است، مثلا حجاج بن یوسف (م ۹۵ق/ ۷۱۴ م.) پس از دریافت استعفای شریح کس دیگری را به جای او گماشت، ولی ظاهرا این یک قاعدۀ کلی نبود، زیرا چند تن از خلفای اموی چون عمر بن عبد العزیز و هشام خود برای مصر قاضی تعیین کردند.
القضاء فی الاسلام، ص۲۹.
 ۱. ↑ القضاء فی الاسلام، ص۲۹.۲. ↑ القضاء فی الاسلام، ص۳۰.۳. ↑ نهاد دادرسی در اسلام، ص۸۹.۴. ↑ نهاد دادرسی در اسلام، ص۹۱.۵. ↑ کتاب الولاة و کتاب القضاة، کندی، ص۳۱۰.۶. ↑ کتاب الولاة و کتاب القضاة، کندی، ص۳۵۱.
منبع
قواعد فقه،یزدی، سید مصطفی محقق داماد ج۳، ص۲۴.    
...

آیین دادرسی عصر امویان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آیین دادرسی عصر امویان   • مفهوم آیین دادرسی عصر امویان   • تعریف آیین دادرسی عصر امویان   • معرفی آیین دادرسی عصر امویان   • آیین دادرسی عصر امویان چیست   • آیین دادرسی عصر امویان یعنی چی   • آیین دادرسی عصر امویان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آیین دادرسی عصر امویان

کلمه : آیین دادرسی عصر امویان
اشتباه تایپی : Hddk nhnvsd uwv hl,dhk
عکس آیین دادرسی عصر امویان : در گوگل

آیا معنی آیین دادرسی عصر امویان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )