برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1392 100 1

آیات محکم

آیات محکم در دانشنامه اسلامی

آیات محکم
آیات دارای مدلولی روشن و استوار را آیات محکم گویند.
" محکم " برگرفته از " حکمت الدابة " به معنای " منعت " (منع شدن) است. و " حُکم " عبارت از جداسازی دو چیز است. و معنای دیگر محکم "متقن" (استوار) است.
معنای آیات محکم
" آیات محکم " آیاتی هستند که لفظاً و معناً استوار و صریح اند و از چند پهلویی به دوراند؛ یعنی مراد و مقصود از ظاهر آیات برای شنونده روشن است.
اسامی دیگر آیات محکم
آیات محکم به نام های آیات محکمات، آیات واضحة المعنی، ام الکتاب (محکمات )، امهات الکتاب، امهات قرآن، محکمات قرآن نیز هم مشهور هست.
دلیل بر وجود آیات محکم
...
آیات محکم
آیات دارای مدلولی روشن و استوار را آیات محکم گویند. در مقابل، آیات متشابه قرار دارد.
"محکم" برگرفته از "حکمت الدابة" به معنای "منعت" (منع شدن) است و "حُکم" عبارت از جداسازی دو چیز است و معنای دیگر محکم "متقن" (استوار) است.
"آیات محکم" آیاتی هستند که لفظاً(از لحاظ لفظی) و معناً(از لحاظ معنایی) استوار و صریح اند و از چند پهلویی به دوراند؛ یعنی مراد و مقصود از ظاهر آیات برای شنونده روشن است.
آیات محکم به نام های آیات محکمات، آیات واضحة المعنی، ام الکتاب (محکمات )، امهات الکتاب، امهات قرآن، محکمات قرآن نیز هم مشهور است.
به تصریح خود قرآن کریم که فرمود: «هو الذی أنزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن أم الکتاب»؛ او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد که بخشی از آن آیات محکم اند که آنها اساس کتاب هستند. (سوره آل عمران، آیه ۷) بخشی از آیات قرآن کریم محکم است.
برای نمونه می توان به آیات زیر اشاره کرد:
به گفته بعضی از محققان حدود ۲۰۰ آیه قرآن از متشابهات است و بقیه جزء محکمات قرآن محسوب می شود.
آیات محکم، آیات دارای مدلولی روشن و استوار را می گویند.
"محکم" برگرفته از "حکمت الدابه" به معنای "منعت" (منع شدن)، و " حکم " عبارت است از جداسازی دو چیز. معنای دیگر محکم، "متقن" (استوار) است. بنابراین "آی ...

ارتباط محتوایی با آیات محکم

آیات محکم را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا امینی
آیات محکم:آیاتی که در قرآن معنا و مفهوم آن صریح و روشن است.
آیات متشابه: آیاتی که معنا و مفهوم صریح و روشن ندارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آیات محکم   • مفهوم آیات محکم   • تعریف آیات محکم   • معرفی آیات محکم   • آیات محکم چیست   • آیات محکم یعنی چی   • آیات محکم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آیات محکم
کلمه : آیات محکم
اشتباه تایپی : Hdhj lp;l
عکس آیات محکم : در گوگل

آیا معنی آیات محکم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )