برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1556 100 1
شبکه مترجمین ایران

آیات صفت استوا

آیات صفت استوا در دانشنامه اسلامی

آیات صفت استوا
آیات بیانگر استیلای خدا بر تدبیر جهان را آیات صفت استوا گویند.
" استوا " به معناى برابری است. و اگر با " على " متعدى شود به معناى استقرار یافتن و برقرار شدن است ، و اگر با " الى " متعدى گردد، معناى توجه و قصد و رو کردن مى دهد؛مثلاً در آیه:" و قضى الامر و استوت على الجودى؛ " کار به پایان رسید و کشتى بر کوه جودی قرار گرفت ". (هود، آیه ۴۴ )و نیز در آیه ۲۸ مؤمنون " استوا " به معناى استقرار یافتن آمده است.در آیه ۲۹ سوره بقره: " ثم استوى الى السماء ... "و نیز آیه ۱۱ فصلت " استوا " به معناى قصد و توجه آمده است.
مصداق آیات صفت استوا
واژه " سوی " با مشتقات آن در قرآن فراوان به کار رفته است، ولى در ۹ آیه از آیات قرآن کریم "استوا " به خداوند سبحان نسبت داده شده است که به مجموع این آیات " آیات صفت استوا " مى گویند.
اهمیت بحث صفت استوا
...

آیات صفت استوا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آیات صفت استوا   • مفهوم آیات صفت استوا   • تعریف آیات صفت استوا   • معرفی آیات صفت استوا   • آیات صفت استوا چیست   • آیات صفت استوا یعنی چی   • آیات صفت استوا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آیات صفت استوا

کلمه : آیات صفت استوا
اشتباه تایپی : Hdhj wtj hsj,h
عکس آیات صفت استوا : در گوگل

آیا معنی آیات صفت استوا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )