برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1678 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگیشنده

معنی آگیشنده در فرهنگ فارسی عمید

آگیشنده
آویزان شونده، چنگ زننده.

آگیشنده را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگیشنده   • مفهوم آگیشنده   • تعریف آگیشنده   • معرفی آگیشنده   • آگیشنده چیست   • آگیشنده یعنی چی   • آگیشنده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگیشنده

کلمه : آگیشنده
اشتباه تایپی : H'dakni
عکس آگیشنده : در گوگل

آیا معنی آگیشنده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )