برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگوشیدن

معنی آگوشیدن در لغت نامه دهخدا

آگوشیدن. [ دَ ] (مص ) در آغوش گرفتن. در بغل گرفتن. || در بیت ذیل سوزنی اگر تصحیفی راه نیافته باشد آگوشیدن به معنی بستن آمده است :
در شادیت گشاده ست و در غم بسته
بسته مگشای همه عمر وگشاده ماگوش
می آسوده بکف گیر و ز عشرت ماسای
کز نوا بلبل آسوده درآمد بخروش.
سوزنی.

معنی آگوشیدن در فرهنگ فارسی عمید

آگوشیدن
= آغوشیدن

آگوشیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
آغوشیدن (ب)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگوشیدن   • مفهوم آگوشیدن   • تعریف آگوشیدن   • معرفی آگوشیدن   • آگوشیدن چیست   • آگوشیدن یعنی چی   • آگوشیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگوشیدن

کلمه : آگوشیدن
اشتباه تایپی : H',adnk
عکس آگوشیدن : در گوگل

آیا معنی آگوشیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )