برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگهیدن

معنی آگهیدن در لغت نامه دهخدا

آگهیدن. [ گ َ دَ ] (مص ) آگاهیدن. باخبر شدن.

معنی آگهیدن به فارسی

آگهیدن
( مصدر ) ( آگاهید آگاهد خواهد آگاهید بیاگاه آگاهنده آگاهیده ) خبر یافتن آگاه شدن با خبر گشتن .
باخبرشدن
مقابل آگهیدن . خبر نکردن .

معنی آگهیدن در فرهنگ فارسی عمید

آگهیدن
= آگاهیدن

آگهیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگهیدن   • مفهوم آگهیدن   • تعریف آگهیدن   • معرفی آگهیدن   • آگهیدن چیست   • آگهیدن یعنی چی   • آگهیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگهیدن

کلمه : آگهیدن
اشتباه تایپی : H'idnk
عکس آگهیدن : در گوگل

آیا معنی آگهیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )