برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگنج

معنی آگنج در لغت نامه دهخدا

آگنج. [ گ َ ] (اِ) امعاء سطبر گوسفند و مانند آن بگوشت آکنده :
عصیب و گرده برون کن تو زود و برهم کوب
جگر بیازن و آگنج را بسامان کن
وز این همه که بگفتم نصیب روز بزرگ
غدود و زهره و سرگین و خون و فوکان کن.
کسائی.
چرغند، رونج ، ارونج ، مالکانه ، شاه لوت ، زونج ، جگرآکند، عصیب ، سختو، سغدو، چرب روده ، مبار، جهودانه ، غازی ، لکانه ، ولوالی ، زناج ، اکامه ، گاشاک ، کدک مترادفات یا انواع آن است. || (ن مف مرخم ) آگند. در کلمات مرکبه ، انباشته و پرکرده ، چون جگرآگنج به معنی جگرآکند :
چون لنگ خر مرده آن جعد پرآفت (کذا)
چون روده ٔ ناشسته با روی گه آگنج.
سیف اسفرنگ.

معنی آگنج به فارسی

آگنج
۱ - ( صفت ) در کلمات مرکب بمعنی انباشته و پر کرده آید : جگر آگنج ( جگر آکند ) ۲- ( اسم ) رود. ستبر گوسفند که از گوشت پخته یا خوراکهای دیگر آگنده باشد جگر آگند جرغند.
امعائ سطبر گوسفند
آگنده به دوغ .

معنی آگنج در فرهنگ معین

آگنج
(گَ) ۱ - (ص مف .) در ترکیب با کلمات معنی انباشته و پر کرده می دهد: جگر آگنج . ۲ - ( اِ.) رودة گوسفند آکنده از گوشت پخته یا خوراکی های دیگر.

معنی آگنج در فرهنگ فارسی عمید

آگنج
۱. رودۀ گوسفند آکنده از گوشت پخته یا خوراکی دیگر.
۲. (صفت) پرکرده، انباشته (در ترکیب با کلمۀ دیگر): جگرآگنج.

آگنج را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جهان بین
غذا یا نحوه نگهداری مواد غذایی مشابه سوسیس و کالباس امروزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگنج   • مفهوم آگنج   • تعریف آگنج   • معرفی آگنج   • آگنج چیست   • آگنج یعنی چی   • آگنج یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگنج

کلمه : آگنج
اشتباه تایپی : H'k[
عکس آگنج : در گوگل

آیا معنی آگنج مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )