برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگفت

معنی آگفت در لغت نامه دهخدا

آگفت. [ گ َ / گ ِ / گ ُ ] (اِ) آسیب. صدمه. آزار. آفت. رنج. بلا. عاهت. مصیبت. فتنه. فساد :
چون صبح برافکند ردای زربفت
بنشست بصد حیله و برخاست بتفت
گفتم که مرو جز این نگفتم که برفت
دیدم که دمید صبح و آمد آگفت (کذا).
ابوالفرج رونی.
دین ورز ای روی تو آگفت دین
می خور و شادی کن و خرم نشین.
مسعودسعد.
شاها ادبی کن فلک بدخو را
کآگفت رسانید رخ نیکو را
گر گوی غلط رفت بچوگانش زن
ور اسب خطا کرد بمن بخش او را.
معزّی (دیوان ص 799).
برگرفت از ره بهشت آگفت
در پیغمبری ببست و برفت.
مختاری.
باز گفت این سخن سه بارو برفت
بنگر او را که چون گرفت آگفت.
سنائی.
بنالم از غم این روزگار و این آگفت
که هر چه بد سبب شادی و نشاط برفت
سپید شد سر اقبال و سال روی بتافت
زمانه حال بشولیده کرد و بخت بخفت.
سید ابوطالب (از تاریخ بیهق ).
و آن را آکفت با کاف تازی و نیز بکسر گاف ضبط کرده اند. در شعر منقول از تاریخ بیهق گاف مضموم و در رباعی رونی و بیت سنائی و مختاری ظاهراً مفتوح آمده است.
- آگفت دیده ؛ مئوف. آفت رسیده.

معنی آگفت در فرهنگ معین

آگفت
(گُ یا گِ) ( اِ.) آسیب ، صدمه ، آفت .

معنی آگفت در فرهنگ فارسی عمید

آگفت
آسیب، آفت، آزار، رنج، بلا، محنت: دین روز ای روی تو آگفت دین / می خور و شادی کن و خرم نشین (مسعودسعد: ۵۵۰)، گفتم که مرو چو این بگفتم که برفت / رفتم که دمید صبح و آمد آگفت (ابوالفرج رونی: ۱۶۱).

آگفت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگفت   • مفهوم آگفت   • تعریف آگفت   • معرفی آگفت   • آگفت چیست   • آگفت یعنی چی   • آگفت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگفت

کلمه : آگفت
اشتباه تایپی : H'tj
عکس آگفت : در گوگل

آیا معنی آگفت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )