برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگاه دل

معنی آگاه دل در لغت نامه دهخدا

آگاه دل. [ دِ ] (ص مرکب ) دل آگاه. صاحبدل.

معنی آگاه دل به فارسی

آگاه دل
( صفت ) صاحبدل دل آگاه .
دل آگاه

معنی آگاه دل در فرهنگ فارسی عمید

آگاه دل
۱. دل آگاه، صاحبدل.
۲. هوشیار.

آگاه دل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگاه دل   • مفهوم آگاه دل   • تعریف آگاه دل   • معرفی آگاه دل   • آگاه دل چیست   • آگاه دل یعنی چی   • آگاه دل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگاه دل

کلمه : آگاه دل
اشتباه تایپی : H'hi ng
عکس آگاه دل : در گوگل

آیا معنی آگاه دل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )