برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1363 100 1

آگاهی یافت به (از) آن (او)

معنی کلمه آگاهی یافت به (از) آن (او) به عربی

آگاهی یافت به (از) آن (او)
أَحاطَ بِهِ (أَحاطَ بِهِ عِلْماً)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگاهی یافت به (از) آن (او)   • مفهوم آگاهی یافت به (از) آن (او)   • تعریف آگاهی یافت به (از) آن (او)   • معرفی آگاهی یافت به (از) آن (او)   • آگاهی یافت به (از) آن (او) چیست   • آگاهی یافت به (از) آن (او) یعنی چی   • آگاهی یافت به (از) آن (او) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگاهی یافت به از آن او
کلمه : آگاهی یافت به (از) آن (او)
اشتباه تایپی : H'hid dhtj fi (hc) Hk (h,)
عکس آگاهی یافت به (از) آن (او) : در گوگل

آیا معنی آگاهی یافت به (از) آن (او) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )