برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1640 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگاهاندن

معنی آگاهاندن در لغت نامه دهخدا

آگاهاندن. [ دَ ] (مص ) آگاهانیدن.

معنی آگاهاندن به فارسی

آگاهاندن
( مصدر ) ( آگاهانید آگاهاند خواهد آگاهانید بیاگاهان آگاهاننده آگاهانیده ) آگاه کردن خبردادن اخبار اعلام .
آگاهانیدن

معنی آگاهاندن در فرهنگ معین

آگاهاندن
(دَ) (مص م .) آگاهانیدن .

معنی آگاهاندن در فرهنگ فارسی عمید

آگاهاندن
آگاه ساختن، آگاه کردن، آگاهی دادن، باخبر کردن.

آگاهاندن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگاهاندن   • مفهوم آگاهاندن   • تعریف آگاهاندن   • معرفی آگاهاندن   • آگاهاندن چیست   • آگاهاندن یعنی چی   • آگاهاندن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگاهاندن

کلمه : آگاهاندن
اشتباه تایپی : H'hihknk
عکس آگاهاندن : در گوگل

آیا معنی آگاهاندن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )