برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

آپستنگاه

معنی آپستنگاه در لغت نامه دهخدا

آپستنگاه. [ پ َ ت َ ] (اِ مرکب ) در فرهنگ اسدی (خطی ) کلمه ای بدین صورت هست بمعنی آبشتنگاه و شعر قریعالدهر را در اینجا نیز شاهد آورده است.

آپستنگاه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آپستنگاه   • مفهوم آپستنگاه   • تعریف آپستنگاه   • معرفی آپستنگاه   • آپستنگاه چیست   • آپستنگاه یعنی چی   • آپستنگاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آپستنگاه

کلمه : آپستنگاه
اشتباه تایپی : H~sjk'hi
عکس آپستنگاه : در گوگل

آیا معنی آپستنگاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )