برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1513 100 1
شبکه مترجمین ایران

آپادانا (شوش)

آپادانا (شوش) در دانشنامه آزاد پارسی

سرستون گاو دوسر با تیرهای سقف بر دوش، موزه لوور، پاریس
بازمانده های تالاری ستون دار در تپۀ باستانی شوش در استان خوزستان. تاریخ احداث آپادانای شوش به داریوش اول هخامنشی می رسد. معروفیت آپادانای شوش به آجرهای لعابدار منقوشی است که میراث هنر بابلی است. آجرهای لعابدار آپادانا به نقوش شیرهای غرّان و جانوران افسانه ای، همانند دروازه ایشتر در بابل، و نیزه داران پارسی و عیلامی آراسته است. تکنیک ساخت و تراش سرستون ها و پایه ستون ها همانند پرسپولیس بوده و کار هنرمندان یونانی است. از آن جا که شوش قدمتی بس کهن تر از پرسپولیس و پاسارگاد دارد و ازجمله مادرشهرهای جهان باستان بود، ای بسا تالارهای ستون دار پرسپولیس از آپادانای شوش الگو گرفته باشند. کتیبۀ میخی داریوش اول از آپادانای شوش به دست آمده است. براساس نوشته ها، اردشیر اول و داریوش دوم آن جا را پس از آتش سوزی مرمت کرده اند. بسیاری از آثار آپادانا در اوایل قرن ۲۰ به موزۀ لوورِ پاریس برده شد.

آپادانا (شوش) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آپادانا (شوش)   • مفهوم آپادانا (شوش)   • تعریف آپادانا (شوش)   • معرفی آپادانا (شوش)   • آپادانا (شوش) چیست   • آپادانا (شوش) یعنی چی   • آپادانا (شوش) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آپادانا شوش

کلمه : آپادانا (شوش)
اشتباه تایپی : H~hnhkh (a,a)
عکس آپادانا (شوش) : در گوگل

آیا معنی آپادانا (شوش) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )