برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

آهسته کار

معنی آهسته کار در لغت نامه دهخدا

آهسته کار. [ هَِ ت َ / ت ِ ] (ص مرکب ) بطی ٔ. کند. دیرجُنْب. کر :
مگر میرفت استاد مهینه
خری میبرد بارش آبگینه
یکی گفتش که بس آهسته کاری
بدین آهستگی بر خر چه داری
چه دارم ، گفت دل پرپیچ دارم
اگر این خر بیفتد هیچ دارم.
عطار.
|| متأنی. درنگی. نرم.

معنی آهسته کار به فارسی

آهسته کار
( صفت ) کند دیر جنب بطئ مقابل تند سریع .

معنی آهسته کار در فرهنگ معین

آهسته کار
( ~.) (ص .) نرم خو، ملایم .

معنی آهسته کار در فرهنگ فارسی عمید

آهسته کار
آن که به کندی حرکت کند یا کار کند، کند، کندکار، دیرجنب.

آهسته کار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آهسته کار   • مفهوم آهسته کار   • تعریف آهسته کار   • معرفی آهسته کار   • آهسته کار چیست   • آهسته کار یعنی چی   • آهسته کار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آهسته کار

کلمه : آهسته کار
اشتباه تایپی : Hisji ;hv
عکس آهسته کار : در گوگل

آیا معنی آهسته کار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )