برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1378 100 1

آنالیز افتراقی خطی

آنالیز افتراقی خطی در دانشنامه ویکی پدیا

آنالیز افتراقی خطی
آنالیز تشخیصی خطی (به انگلیسی: Linear Discriminant Analysis، به طور مخفف LDA) و تشخیص خطی فیشر روش های آماری هستند که از جمله در یادگیری ماشین و بازشناخت الگو برای پیدا کردن ترکیب خطی خصوصیاتی که به بهترین صورت دو یا چند کلاس از اشیا را از هم جدا می کند، استفاده می شوند.
لوجیت
پرسپترون
تحلیل مولفه های اصلی
آنالیز تشخیصی خطی بسیار به تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیونی نزدیک است؛ در هر سهٔ این روش های آماری متغیر وابسته به صورت یک ترکیب خطی از متغیرهای دیگر مدل سازی می شود. با این حال دو روش آخر متغیر وابسته را از نوع فاصله ای در نظر می گیرند در حالی که آنالیز افتراقی خطی برای متغیرهای وابستهٔ اسمی یا رتبه ای به کار می رود. از این رو آنالیز افتراقی خطی به رگرسیون لجستیک شباهت بیشتری دارد.
آنالیز تشخیصی خطی همچنین با تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل عاملی هم شباهت دارد؛ هر دوی این روش های آماری برای ترکیب خطی متغیرها به شکلی که داده را به بهترین نحو توضیح بدهد به کار می روند یک کاربرد عمدهٔ هر دوی این روش ها، کاستن تعداد بعدهای داده است. با این حال این روش ها تفاوت عمده ای با هم دارند: در آنالیز افتراقی خطی، تفاوت کلاس ها مدل سازی می شود در حالی که در تحلیل مؤلفه های اصلی تفاوت کلاس ها نادیده گرفته می شود.
LDA ارتباط نزدیکی با تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون دارد که سعی دارند یک متغیر مستقل را به عنوان ترکیبی خطی از ویژگی های دیگر بیان کنند. این متغیر مستقل در LDA به شکل برچسب یک کلاس است. همچنین LDA ارتباطی تناتنگ با تحلیل مؤلفه های اصلی PCA دارد. چرا که هر دو متد به دنبال ترکیبی خطی از متغیرهایی هستند که به بهترین نحو داده ها را توصیف می کنند. LDA همچنین سعی در مدلسازی تفاوت بین کلاس های مختلف داده ها دارد. از LDA زمانی استفاده می شود که اندازه های مشاهدات، مقادیر پیوسته باشند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با آنالیز افتراقی خطی

آنالیز افتراقی خطی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آنالیز افتراقی خطی   • مفهوم آنالیز افتراقی خطی   • تعریف آنالیز افتراقی خطی   • معرفی آنالیز افتراقی خطی   • آنالیز افتراقی خطی چیست   • آنالیز افتراقی خطی یعنی چی   • آنالیز افتراقی خطی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آنالیز افتراقی خطی
کلمه : آنالیز افتراقی خطی
اشتباه تایپی : Hkhgdc htjvhrd oxd
عکس آنالیز افتراقی خطی : در گوگل

آیا معنی آنالیز افتراقی خطی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )