برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1327 100 1

آنالیز افتراقی بهینه

آنالیز افتراقی بهینه در دانشنامه ویکی پدیا

آنالیز افتراقی بهینه
تجزیه و تحلیل اختیارات بهینه یا آنالیز افتراقی بهینه (ODA) (انگلیسی: Optimal discriminant analysis) و تجزیه و تحلیل درخت طبقه بندی مرتبط (CTA) (انگلیسی: classification tree analysis) روش های دقیق آماری هستند که حداکثر دقت پیش بینی را دارند. برای هر نمونه خاص و فرضیه اکتشافی، تجزیه و تحلیل اختیاری بهینه (ODA) مدل آماری را نشان می دهد که حداکثر دقت پیش بینی شده را تعیین می کند، میزان خطای نوع اول و دوم را ارزیابی می کند و امکان تعمیم پذیری را ارزیابی می کند. تجزیه و تحلیل اختیاری به ابعاد بزرگتر از صفر اعمال می شود، پس مورد یک بعدی به عنوان UniODA نامیده می شود و مورد چند بعدی MultiODA نامیده می شود. تجزیه و تحلیل درخت طبقه بندی در واقع تعمیم تجزیه و تحلیل مطلوب به درختان غیر متعامد است. دسته بندی درخت طبقه بندی اخیراً به نام «آنالیز افتراقی بهینه» خوانده شده است. آنالیز افتراقی بهینه و تجزیه و تحلیل درخت طبقه بندی ممکن است برای پیدا کردن ترکیبی از متغیرها و نقاط برش که بهترین طبقات مجزا از اشیا یا وقایع را تشکیل می دهند، به کار رود. این متغیرها و نقاط برش را می توان برای کاهش ابعاد و سپس ساخت یک مدل آماری استفاده کرد که داده ها را به طور بهینه توصیف می کند. تجزیه و تحلیل اختیاری مطلوب ممکن است به عنوان تعمیم تجزیه و تحلیل خطی فیشر نشان داده شود. آنالیز افتراقی بهینه یک جایگزین برای ANOVA (تجزیه و تحلیل واریانس) و تحلیل رگرسیون است که تلاش می کند یک متغیر وابسته را به عنوان یک ترکیب خطی از دیگر ویژگی ها یا اندازه گیری ها بیان کند. با این حال، ANOVA و آنالیز رگرسیون متغیر وابسته ای را ارائه می دهند که متغیر عددی است، در حالی که آنالیز افتراقی بهینه متغیر وابسته ای را ارائه می دهد که متغیر طبقه ای است.
داده کاوی
درخت تصمیم
تحلیل عاملی
لوجیت
یادگیری ماشین
مقیاس چند بعدی
پرسپترون
رگرسیون ترجیح
طبقه بندی درجه دو
آمار
https://en.wikipedia.org/wiki/Optimal_discriminant_analysis


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آنالیز افتراقی بهینه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آنالیز افتراقی بهینه   • مفهوم آنالیز افتراقی بهینه   • تعریف آنالیز افتراقی بهینه   • معرفی آنالیز افتراقی بهینه   • آنالیز افتراقی بهینه چیست   • آنالیز افتراقی بهینه یعنی چی   • آنالیز افتراقی بهینه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آنالیز افتراقی بهینه
کلمه : آنالیز افتراقی بهینه
اشتباه تایپی : Hkhgdc htjvhrd fidki
عکس آنالیز افتراقی بهینه : در گوگل

آیا معنی آنالیز افتراقی بهینه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )