برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

آمیزه مو

معنی آمیزه مو در لغت نامه دهخدا

آمیزه مو. [ زَ / زِ ] (ص مرکب ) آنکه بعض مویهای سیاه و بعض آن سپید دارد، و آن پس از جوانی باشد. دومو. دومویه. اشمط. شمطاء. با موی جوگندمی :
اگر شاه هر هفت کشور بود
چو آمیزه مو شد مکدر بود.
دقیقی.
کمیژه موی. (تاج المصادر بیهقی ).
- آمیزه موی شدن ؛ کمیژه موی شدن. اخلاس. (تاج المصادر بیهقی ).

معنی آمیزه مو به فارسی

آمیزه مو
( صفت ) آنکه بخشی از موهای وی سیاه و بخشی سفید باشد ( پس از دور. جوانی ) دومویه .

معنی آمیزه مو در فرهنگ معین

آمیزه مو
( ~.) (ص مر.) کسی که موهای سرش جوگندمی (سیاه و سفید) باشد.

معنی آمیزه مو در فرهنگ فارسی عمید

آمیزه مو
دومو، دومویه، کهل، کسی که موهای سیاه و سفید در سر داشته باشد.

آمیزه مو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آمیزه مو   • مفهوم آمیزه مو   • تعریف آمیزه مو   • معرفی آمیزه مو   • آمیزه مو چیست   • آمیزه مو یعنی چی   • آمیزه مو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آمیزه مو

کلمه : آمیزه مو
اشتباه تایپی : Hldci l,
عکس آمیزه مو : در گوگل

آیا معنی آمیزه مو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )