برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1450 100 1

آموزش بهداشت

آموزش بهداشت در دانشنامه آزاد پارسی

آموزش بهداشت (health education)
آموزش روش های سالم زیستن به دانش آموزان سطوح مختلف تحصیلی. این آموزش ها شامل اموری است نظیر رعایت نظافت و بهداشت و آشنایی با مسائل جنسی، و راهنمایی دربارۀ خودداری از مصرف سیگار و الکل و مواد مخدر، و چیزها یا کارهایی که انجام دادن آن ها تندرستی را تهدید می کند. آموزش بهداشت، به شکل های مختلف، در بیشتر مدارس اجرا می شود. در ایران توجه به مسائل بهداشتی دانش آموزان و محیط آموزشگاه مهم شمرده شده و رسماً در آیین نامۀ اجرایی مدارس آمده است و نظارت بر مسائل بهداشتی جزو وظایف مدیر مدرسه شمرده می شود. در برخی از کتاب های درسی دورۀ ابتدایی، مانند کتاب علوم، و در کتاب های حرفه و فن دورۀ راهنمایی مطالب بهداشتی بیان شده است. در دبستان و دورۀ راهنمایی معلم ویژه ای به نام مربی بهداشت مسئول رسیدگی به وضعیت بهداشت عمومی و راهنمایی دانش آموزان در زمینۀ رفتارهای بهداشتی است. در سرفصل های درسی دانشگاهی نیز درسی به نام آموزش بهداشت و تنظیم خانواده گنجانده شده است که دانشجویان را با برخی نکات مربوط به آن آشنا می کند.

آموزش بهداشت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آموزش بهداشت   • مفهوم آموزش بهداشت   • تعریف آموزش بهداشت   • معرفی آموزش بهداشت   • آموزش بهداشت چیست   • آموزش بهداشت یعنی چی   • آموزش بهداشت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آموزش بهداشت
کلمه : آموزش بهداشت
اشتباه تایپی : Hl,ca finhaj
عکس آموزش بهداشت : در گوگل

آیا معنی آموزش بهداشت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران