برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

آموختن

معنی آموختن در لغت نامه دهخدا

آموختن. [ ت َ ] (مص )تعلّم. فراگرفتن. یاد گرفتن. بیاموختن :
بیاموز تا بد نیایدْت روز
چو پروانه مر خویشتن را مسوز.
ابوشکور.
بیاموز هرچند بتوانیا
مگر خویشتن شاد گردانیا.
ابوشکور.
ز هر دانشی گر سخن بشنوی
ز آموختن یک زمان نغنوی.
فردوسی.
... بجان خواستند [ دیوان ] آن زمان زینهار...
که ما را مکش تا یکی نو هنر
بیاموزی از ما کِت آید ببر.
فردوسی.
چو شد بافته [ پارچه ها ] شستن و دوختن
گرفتند از او یکسر آموختن.
فردوسی.
هنوز این نیاموخت آیین جنگ
همی خوار گیرد نبرد پلنگ.
فردوسی.
بزرگان ز تو دانش آموختند
بتو تیره گیتی برافروختند.
فردوسی.
به آموختن گر ببندی میان
ز دانش رَوی بر سپهر روان.
فردوسی.
هنر آنگه آموزی از هر کسی
بکوشی ّ و پیچی ز رنجش بسی.
فردوسی.
بیاموخت [داراب ] فرهنگ و شد پُرمنش
برآمد ز بیغاره و سرزنش.
فردوسی.
یکی باره از موبدان رای و راه
بیاموز ازرفت و آیین شاه.
فردوسی.
چو گوئی همان گو که آموختی
به آموختن در، جگر سوختی.
فردوسی.
ولیکن از آموختن چاره نیست
که گوید که دانا و نادان یکی است ؟
فردوسی.
مگرآنکه تا دین بیاموختم
همی در جهان آذر افروختم.
فردوسی.
از او زند و استا بیاموختند
نشستند و آتش برافروختند.
فردوسی.
با علی خیزد هر کز تو بیاموزد علم
با عمر خیزد هر کز تو بیاموزد داد.
فرخی.
چنین چیزها از وی آموختندی که مهذب تر و مهترتر روزگار بود. (تاریخ بیهقی ). چنان واجب کندی که ایشان نبشتندی و من بیاموزیدمی. (تاریخ بیهقی ).
گرد گرداب مگرد ارْت نیاموخت شنا
که شوی غرقه چو ناگاهی ناغوش خوری.
اسدی (از فرهنگ ، خطی ).
آموختن توان ز یکی خویش صد ادب
افروختن توان ز یکی شمع صد چراغ.
قطران.
که بر کس نیست از آموختن عار. ...

معنی آموختن به فارسی

آموختن
( مصدر ) آمیختن : شیر باب بیاموختن .
سحر و عزیمت آموختن فکر و حیله فرا گرفتن .
بد و زشت تعلیم دادن .
۱ - ( مصدر ) فرا گرفتن پیشه کسب هنر : گفت چه پیشه می آموزی ? گفت : قر آن حفظ می کنم . ۲- ( مصدر ) تعلیم دادن یاد دادن هنر.
( مصدر ) تعلیم گرفتن .
نوشتن یاد دادن نوشتن آموختن
راهنمایی کردن . رهنمایی کردن . راهنما شدن . رهنمون شدن .
آموختن علم و دانش
۱ - ( مصدر ) تعلیم دادن یاد دادن ۲ - ( مصدر ) فرا گرفتن دانش یاد گرفتن.

معنی آموختن در فرهنگ معین

آموختن
(تَ) [ په . ] (مص ل .) یاد دادن و یاد گرفتن .

معنی آموختن در فرهنگ فارسی عمید

آموختن
۱. یاد گرفتن علم یا هنری از دیگران، فرا گرفتن: هرکه نامخت از گذشت روزگار / نیز ناموزد ز هیچ آموزگار (رودکی: ۵۳۲).
۲. یاد دادن علم یا هنری به دیگران.
۳. (مصدر لازم) [قدیمی] خو گرفتن، مٲنوس شدن.

آموختن در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:تعلیم و تعلم

آموختن در جدول کلمات

آموختن
یاد گرفتن
آموختن | یاد گرفتن
تعلم

معنی آموختن به انگلیسی

learn (فعل)
فرا گرفتن ، دانستن ، خبر گرفتن ، خواندن ، اموختن ، یاد گرفتن ، اگاهی یافتن
study (فعل)
فرا گرفتن ، تحصیل کردن ، خواندن ، بررسی کردن ، اموختن ، مطالعه کردن ، درس خواندن
wit (فعل)
اموختن
teach (فعل)
تعلیم دادن ، اموختن ، درس دادن ، معلمی یا تدریس کردن
indoctrinate (فعل)
اغشتن ، اشباع کردن ، تلقین کردن ، اموختن

آموختن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
آموختن:
دکتر کزازی در مورد واژه ی آموختن می نویسد : (( آموختن در پهلوی هاموختن hammōxtan بوده است . ))
ز هر دانشی چون سخن بشنوی
ز آموختن یک زمان نغنوی
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 187 )
علی دوستی نوگورانی
یاد دادن
پارسا میریوسفی
یادگرفتن یا یاد دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی دانش آموختن   • معنی پروردن   • معنی شرح احوال وتذکره   • معنی گونه ودسته   • شرح احوال تذکره   • معنی علم اموختن   • معنی اهل هرات   • معنی کلان   • معنی آموختن   • مفهوم آموختن   • تعریف آموختن   • معرفی آموختن   • آموختن چیست   • آموختن یعنی چی   • آموختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آموختن

کلمه : آموختن
اشتباه تایپی : Hl,ojk
عکس آموختن : در گوگل

آیا معنی آموختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )