برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق)

آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق) در دانشنامه آزاد پارسی

آمِر بِاَحکامِ الله (اَلآمِر...) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق)
ابوعلی منصور بن احمد مستعلی، دهمین خلیفۀ فاطمی (اسماعیلی) مصر. در روز مرگ پدرش با او که پنج سال و چهار ماه داشت برای خلافت بیعت کردند و افضل بن بدرالجمالی تدبیر کارها را به دست گرفت. در خلافت آمر جنگ هایی میان فاطمیان و صلیبیان درگرفت و بیشتر نواحی فلسطین و کرانۀ شام به دست صلیبی ها افتاد. آمر در عفونامه ای رهبران نزاری را که پس از مستنصر خلافت را حق پسر بزرگ ترش نزار می دانستند به تجدید بیعت فراخواند، اما کاری از پیش نبرد. با این که خلافت خود را مدیون افضل بود در ۵۱۵ق او را کشت و ابن فاتک بطایحی را به وزارت خویش منصوب کرد، اما در ۵۱۹ق او را نیز به زندان انداخت و اموالش را مصادره کرد و سرانجام در ۵۲۲ق به قتل رساند. از دیگر رویدادهای مهم خلافت آمر حمله بربرهای لواته به اسکندریه بود (۵۱۷ق). بطایحی، حمله این مردم را درهم شکست و آنان را به پرداخت خراج وادار ساخت. بار دیگر در اسماعیلیان شکاف افتاد و آنان به دو گروه طیبیه و حافظیه تقسیم شدند.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق)   • مفهوم آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق)   • تعریف آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق)   • معرفی آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق)   • آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق) چیست   • آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق) یعنی چی   • آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آمر باحکام الله الآمر  قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق

کلمه : آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق)
اشتباه تایپی : Hlv fhp;hl hggi (hgHlv ) (rhivi ۴۹۰ـ ilhk [h ۵۲۴r)
عکس آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق) : در گوگل

آیا معنی آمر باحکام الله (الآمر ) (قاهره ۴۹۰ـ همان جا ۵۲۴ق) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )