برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1667 100 1
شبکه مترجمین ایران

آماده کردن مردم براى رزم و غیره

معنی کلمه آماده کردن مردم براى رزم و غیره به عربی

آماده کردن مردم براى رزم و غیره
استنفار الشّعب

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

قخقفهغعزوثمیلان
0987161265124

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آماده کردن مردم براى رزم و غیره   • مفهوم آماده کردن مردم براى رزم و غیره   • تعریف آماده کردن مردم براى رزم و غیره   • معرفی آماده کردن مردم براى رزم و غیره   • آماده کردن مردم براى رزم و غیره چیست   • آماده کردن مردم براى رزم و غیره یعنی چی   • آماده کردن مردم براى رزم و غیره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آماده کردن مردم براى رزم و غیره

کلمه : آماده کردن مردم براى رزم و غیره
اشتباه تایپی : Hlhni ;vnk lvnl fvhى vcl , ydvi
عکس آماده کردن مردم براى رزم و غیره : در گوگل

آیا معنی آماده کردن مردم براى رزم و غیره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )