برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

آق سنقر

/'Aqsonqor/

برابر پارسی: بازسپید، سنگار

معنی آق سنقر در لغت نامه دهخدا

آق سنقر. [ س ُ ق ُ ] (ترکی ، اِ مرکب ) (از ترکی ِ آق ، سپید + سُنقر، شنگار و شنغار، نام یکی از جوارح طیور) صاحب برهان گوید: مرغی باشد شکاری از جنس شاهین و چرخ بحری ، و لقب پادشاهان ترک نیز بوده ، و کنایه از روز و آفتاب هم هست و گویند این لقب ترکیست - انتهی. مقابل قره سنقر.و خاقانی آق سنقری و قره سنقری را چون وصفی می آورد.

آق سنقر. [ س ُ ق ُ ] (اِخ ) نام فرمانروای ارمینیه (579-589 هَ.ق.).

آق سنقر. [ س ُ ق ُ ] (اِخ ) یکی از غلامان ترک ملک شاه که در حلب از جانب تتش حکومت داشت (478-487 هَ.ق.)، و در آخر کار بر تتش قیام کرد و اسیر شد. و او پدر اتابک عمادالدین زنگی سرسلسله ٔ اتابکان موصل و حلب است. و نام کامل او قسیم الدوله ابوسعید حاجب آق سنقربن عبداﷲ است. || نام یکی از امراء معروف عصر سلاجقه که با اهل صلیب جنگهای بزرگ داده و در 520 هَ.ق.فدائیان مقتول گردیده است. || نام چند تن دیگر از امرای سلجوقیان و غیرهم.

معنی آق سنقر به فارسی

آق سنقر
برسقی قسیم الدوله حاکم موصل و رحبه بود . وی فرنگیان را از حلب بیرون کرد و در موصل مستقر شد عاقبت بدست باطنیه در مسجد موصل به قتل رسید ( ۵۲٠ ه. ق . /۱۲۶. )
نام فرمانروای ارمینیه
مسجد جامع معروفی بمصر

معنی آق سنقر در فرهنگ فارسی عمید

آق سنقر
۱. (زیست شناسی) باز سفید، مرغی شکاری از نوع شاهین.
۲. نام چند تن از امرای ترک.

آق سنقر در دانشنامه آزاد پارسی

آق سُنْقُر ( ـ۴۸۸ق)
ملقب به ابوسعید و قسیم الدوله و معروف به اتابک آق سنقر، پدر عمادالدین زنگی اتابک موصل . آق سنقر نزد ملکشاه بسیار مقرب بود. در ۴۷۷ق والی موصل و در ۴۷۹ق والی حلب بود . وی به جنگ نصر بن علی کنانی در شیز رفت و پس از نبرد با او از در صلح درآمد . در ۴۸۲ق دژ برزویه را از دست ارمنیان گرفت . پس از آن به همراه تاج الدوله تتش برادر ملکشاه مأمور تصرف حمص و افامیه شد . آق سنقر در تصرف مصر و سواحل شام و جزیره ، نقش بسیار زیادی ایفا کرد. پس از فوت ملکشاه (۴۸۵ق) آق سنقر به تاج الدوله تتش گرایید ولی پس از پیروزی برکیارق، فرزند ملکشاه ، به خدمت او درآمد و همراه او عازم حلب گردید و در جریان جنگی که بین آنان درگرفت ، سپاه آق سنقر شکست خورد و خود او اسیر شد و تتش در جمادی الاول ۴۸۷ق فرمان به قتل او داد. آق سنقر را امیری عادل و نیکو سیرت و با سیاست دانسته اند. از آثار زمان حکومت او منارۀ مسجد جامع حلب است .

آق سنقر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آق سنقر   • مفهوم آق سنقر   • تعریف آق سنقر   • معرفی آق سنقر   • آق سنقر چیست   • آق سنقر یعنی چی   • آق سنقر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آق سنقر

کلمه : آق سنقر
اشتباه تایپی : Hr skrv
آوا : 'Aqsonqor
نقش : اسم
عکس آق سنقر : در گوگل

آیا معنی آق سنقر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )