برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1423 100 1

آشکار کردن

معنی آشکار کردن به فارسی

آشکار کردن
( مصدر ) ۱ - ظاهر کردن هویدا کردن . ۲ - فاش کردن افشا مقابل پوشیدن نهان کردن نهفتن . ۳ - نمودن نشان دادن .

آشکار کردن در جدول کلمات

آشکار کردن
ابراز, ابانت
آشکار کردن | بروز دادن
ابراز

معنی آشکار کردن به انگلیسی

light (فعل)
اشکار کردن ، اتش زدن ، مشتعل شدن ، روشن کردن ، برق زدن ، اتش گرفتن ، بچه زاییدن ، اذرخش زدن
display (فعل)
نمایش دادن ، نشان دادن ، اشکار کردن ، تظاهر کردن ، نمایاندن ، ابراز کردن
announce (فعل)
اگهی دادن ، اعلان کردن ، انتشار دادن ، خبر دادن ، اشکار کردن ، اخطار کردن ، مدرک دادن
air (فعل)
بادخور کردن ، اشکار کردن
unfold (فعل)
رها کردن ، اشکار کردن ، فاش کردن ، باز کردن ، اشکار شدن ، تاه چیزی را گشودن
reveal (فعل)
اشکار کردن ، معلوم کردن ، فاش کردن ، ظاهر ساختن ، ظاهرکردن
bare (فعل)
اشکار کردن ، برهنه کردن ، عاری ساختن
disclose (فعل)
اشکار کردن ، فاش کردن ، باز کردن
uncover (فعل)
اشکار کردن ، برهنه کردن ، کشف کردن ، سر پوش برداشتن از
quarry (فعل)
اشکار کردن
wreak (فعل)
اشکار کردن ، انتقام گرفتن

آشکار کردن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید جوانبخت
اعلان
محمدعلی حاتم زاده
بروز
حمیدرضا دادگر_فریمان
افشا،ابراز،بروز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آشکار در جدول   • معنی پستی ها   • آشکار کننده در جدول   • معنی یک دهم ها   • معنی در نهان و اشکار   • در نهان و آشکار در جدول   • معنی آشکارا   • واضح در جدول   • معنی آشکار کردن   • مفهوم آشکار کردن   • تعریف آشکار کردن   • معرفی آشکار کردن   • آشکار کردن چیست   • آشکار کردن یعنی چی   • آشکار کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آشکار کردن
کلمه : آشکار کردن
اشتباه تایپی : Ha;hv ;vnk
عکس آشکار کردن : در گوگل

آیا معنی آشکار کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )