برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1511 100 1
شبکه مترجمین ایران

آشکارساز سوسوزن

معنی آشکارساز سوسوزن به فارسی

آشکارساز سوسوزن
[scintillation detector] [فیزیک] ابزاری که در آن تابش یوننده تبدیل به فوتون های مرئی می شود و این فوتون ها با تکثیرکن فوتونی به صورت نشانک ها/ سیگنال های قابل شمارش درمی آیند متـ . سوسوسنج scintillometer

آشکارساز سوسوزن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع آشکارسازهای هسته ای   • آشکارساز نیمه رسانا   • آشکارسازهای سنتیلاسیون   • فوتومولتی پلایر   • آشکارساز سوسوزن مایع   • شمارشگر گایگر مولر   • انواع آشکارسازهای سوسوزن   • آشکارساز گایگر مولر   • معنی آشکارساز سوسوزن   • مفهوم آشکارساز سوسوزن   • تعریف آشکارساز سوسوزن   • معرفی آشکارساز سوسوزن   • آشکارساز سوسوزن چیست   • آشکارساز سوسوزن یعنی چی   • آشکارساز سوسوزن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آشکارساز سوسوزن

کلمه : آشکارساز سوسوزن
اشتباه تایپی : Ha;hvshc s,s,ck
عکس آشکارساز سوسوزن : در گوگل

آیا معنی آشکارساز سوسوزن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )