برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1691 100 1
شبکه مترجمین ایران

آشوب به راه انداختن

معنی کلمه آشوب به راه انداختن به عربی

آشوب به راه انداختن
إثارة الْقَلاقلِ

آشوب به راه انداختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آشوب به راه انداختن   • مفهوم آشوب به راه انداختن   • تعریف آشوب به راه انداختن   • معرفی آشوب به راه انداختن   • آشوب به راه انداختن چیست   • آشوب به راه انداختن یعنی چی   • آشوب به راه انداختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آشوب به راه انداختن

کلمه : آشوب به راه انداختن
اشتباه تایپی : Ha,f fi vhi hknhojk
عکس آشوب به راه انداختن : در گوگل

آیا معنی آشوب به راه انداختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )