برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1394 100 1

آشفته کردن

معنی آشفته کردن به فارسی

آشفته کردن
( مصدر ) آشفته کردن شوریدن

معنی آشفته کردن به انگلیسی

confuse (فعل)
دست پاچه کردن ، گیج کردن ، مغشوش کردن ، سراسیمه کردن ، ژولیده کردن ، گیر انداختن ، در جواب عاجز کردن ، اشفته کردن ، باهم اشتباه کردن ، گرفتار کردن ، اسیمه کردن
flummox (فعل)
گیج کردن ، مغشوش کردن ، در جواب عاجز کردن ، اشفته کردن
dishevel (فعل)
پریشان کردن ، ژولیده کردن ، اشفته کردن
upset (فعل)
اشفتن ، مضطرب کردن ، بر گرداندن ، اشفته کردن ، واژگون کردن ، چپه کردن
puzzle (فعل)
خیره کردن ، سرگشته کردن ، اشفته کردن ، گیچ کردن ، متحیر شدن
harrow (فعل)
ازردن ، اشفته کردن ، غارت کردن ، جریحه دار کردن ، زخم کردن ، با چنگک زمین را صاف کردن
mess (فعل)
خوراک دادن ، الوده کردن ، اشفته کردن ، خوراندن ، شلوغ کاری کردن
put out (فعل)
بر انگیختن ، تهیه کردن ، تقلا کردن ، رنجاندن ، ایجاد کردن ، اشفته کردن ، خاموش کردن ، از ساحل عازم شدن
entangle (فعل)
گیر انداختن ، پیچیده کردن ، اشفته کردن ، گرفتار کردن
embrangle (فعل)
گیر انداختن ، اشفته کردن ، گرفتار کردن
roil (فعل)
اشفته کردن ، دنبال هم دویدن ، با جیغ و داد و بازی کردن
embroil (فعل)
اشفته کردن ، به نزاع انداختن ، میانه برهم زدن ، دچار کردن

معنی کلمه آشفته کردن به عربی

آشفته کردن
إرْباک

آشفته کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آشفته کردن   • مفهوم آشفته کردن   • تعریف آشفته کردن   • معرفی آشفته کردن   • آشفته کردن چیست   • آشفته کردن یعنی چی   • آشفته کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آشفته کردن
کلمه : آشفته کردن
اشتباه تایپی : Hatji ;vnk
عکس آشفته کردن : در گوگل

آیا معنی آشفته کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )