برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

آسیب و شیب

معنی آسیب و شیب در لغت نامه دهخدا

آسیب و شیب. [ ب ُ ] (اِ مرکب ، از اتباع ) دلواپسی. اضطراب. تشویش. رنج. تعب :
بلشکرگه خویش بازآمدند
برِ پهلوانان فراز آمدند
همه شب بخواب اندر آسیب و شیب
ز پیکارشان دل شده ناشکیب.
فردوسی.
چنین است گیتی پر آسیب و شیب
پس ِ هر فرازی نهاده نشیب.
فردوسی.
در بعض نسخ شاهنامه بجای آسیب ، آشیب ضبط شده ، و ظاهراً صحیح هم همان است. و کلمه ٔ آشیب و شیب درصورتی دیگر از شیب و تیب یا شیب و شیب مینماید :
شیب تو با فراز و فرازتو با نشیب
فرزند آدمی بتو اندر به شیب و تیب.
رودکی.
نبوده مرا هیچ با تو عتیب
مرا بیگنه کرده ای شیب و تیب .
عماره.

معنی آسیب و شیب به فارسی

آسیب و شیب
( اسم ) اضطراب تشویش دلواپسی .
دلواپسی رنج

آسیب و شیب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آسیب و شیب   • مفهوم آسیب و شیب   • تعریف آسیب و شیب   • معرفی آسیب و شیب   • آسیب و شیب چیست   • آسیب و شیب یعنی چی   • آسیب و شیب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آسیب و شیب

کلمه : آسیب و شیب
اشتباه تایپی : Hsdf , adf
عکس آسیب و شیب : در گوگل

آیا معنی آسیب و شیب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )