برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

آسیب و آفت

آسیب و آفت در جدول کلمات

آسیب و آفت
آک, کوفت, صدمه, زیان

آسیب و آفت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
پتیاره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آسیب و آفت   • مفهوم آسیب و آفت   • تعریف آسیب و آفت   • معرفی آسیب و آفت   • آسیب و آفت چیست   • آسیب و آفت یعنی چی   • آسیب و آفت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آسیب و آفت

کلمه : آسیب و آفت
اشتباه تایپی : Hsdf , Htj
عکس آسیب و آفت : در گوگل

آیا معنی آسیب و آفت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )