برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

آسیب تاب

معنی آسیب تاب به فارسی

آسیب تاب
[damage tolerant] [علوم نظامی] ویژگی هرنوع سازۀ پروازی که پس از بروز خرابی همچنان می تواند فشارهای معمول را تحمل کند

آسیب تاب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مبانی نظری تاب آوری   • تعریف مفهومی تاب آوری   • مولفه های تاب آوری   • نظریه های تاب آوری   • تاب آوری + pdf   • تعریف عملیاتی تاب آوری   • پایان نامه تاب آوری   • "نظریه های مربوط به تاب آوری"   • معنی آسیب تاب   • مفهوم آسیب تاب   • تعریف آسیب تاب   • معرفی آسیب تاب   • آسیب تاب چیست   • آسیب تاب یعنی چی   • آسیب تاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آسیب تاب

کلمه : آسیب تاب
اشتباه تایپی : Hsdf jhf
عکس آسیب تاب : در گوگل

آیا معنی آسیب تاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )