برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

آسیاب های بادی


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

آسیاب های بادی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آسیاب های بادی   • مفهوم آسیاب های بادی   • تعریف آسیاب های بادی   • معرفی آسیاب های بادی   • آسیاب های بادی چیست   • آسیاب های بادی یعنی چی   • آسیاب های بادی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آسیاب های بادی

کلمه : آسیاب های بادی
اشتباه تایپی : Hsdhf ihd fhnd
عکس آسیاب های بادی : در گوگل

آیا معنی آسیاب های بادی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )