برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1625 100 1
شبکه مترجمین ایران

آزمایش رقیق سازی

معنی آزمایش رقیق سازی به فارسی

آزمایش رقیق سازی
[dilution test] [زیست شناسی-میکرب شناسی] آزمایشی که در آن اندامگان ازنظر توانایی رشد در محیطی با غلظت معینی از یک پادزیست مشخص بررسی می شود
[broth dilution test, tube dilution test] [زیست شناسی-میکرب شناسی] کشت اندامگان مورد آزمایش در مجموعه ای از محیط های آبگوشتی که غلظت پادزیست در آن کاهش یافته باشد
[agar dilution test, plate dilution test] [زیست شناسی-میکرب شناسی] کشت اندامگان مورد آزمایش در مجموعه ای از ظروف پتری حاوی محیط کشت آگاردار که غلظت پادزیست در آن کاهش یافته باشد

آزمایش رقیق سازی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تئوری آزمایش محلول سازی مایعات   • محلول سازی به روش نسبت درصد   • رقیق سازی محلول ها   • محلول سازی جامدات   • تهیه محلول رقیق از غلیظ   • رقت سازی در آزمایشگاه   • گزارش کار تهیه محلول رقیق از محلول غلیظ   • رقیق سازی اسید کلریدریک   • معنی آزمایش رقیق سازی   • مفهوم آزمایش رقیق سازی   • تعریف آزمایش رقیق سازی   • معرفی آزمایش رقیق سازی   • آزمایش رقیق سازی چیست   • آزمایش رقیق سازی یعنی چی   • آزمایش رقیق سازی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آزمایش رقیق سازی

کلمه : آزمایش رقیق سازی
اشتباه تایپی : Hclhda vrdr shcd
عکس آزمایش رقیق سازی : در گوگل

آیا معنی آزمایش رقیق سازی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )