برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1382 100 1

آرگونات ها

معنی آرگونات ها به فارسی

آرگونات ها
قهرمانان یونانی که سوار کشتی آرگو شده برای بدست آوردن پشم زرین به کلشید رفتند تعداد آنان قریب ۵٠ بود از جمله ژازن رئیس ایشان هراکلس کاستور وپو لوکس ارفئوس تلامون پله .

آرگونات ها در دانشنامه آزاد پارسی

آرْگونات ها (Argonauts)
در اساطیر یونان، قهرمانانی که همراه یاسونبرای یافتن پشم طلایی بر کشتی آرگونشستند. آرگو کشتی ای بود با ۵۰ پارو که نام سازنده اش آرگوس، پسر فریکسوس، را بر خود داشت. آرگونات ها پس از یک سال اقامت در جزیرۀ لمنوس، که همۀ ساکنانش زن بودند، از ساموتراسو ببروشیادیدن کردند. پس از آن طوفان کشتی شان را به سالمودساکشاند. آرگونات ها آن سرزمین را نیز از تسخیر هارپی هاآزاد کردند. پس از پشت سرگذاشتن ماجراهای فراوان آرگونات ها به ائا، پایتخت کولخیسرسیدند. شاه آئتسوعده داد که پشم طلایی را به یاسون تسلیم کند، با این شرط که یاسون دو گاو نری را که سم های برنجی داشتند و آتش از دهان بیرون می دادند، بگیرد و با آن ها زمین را شخم بزند و دندان های اژدها در زمین بکارد. مِدِ آ، دختر شاه، ابزار مقاوم در برابر آتش و فلز را در اختیار یاسون گذاشت و به او در اجرای فرمان پادشاه کمک کرد. با این حال، آئتس باز هم از تسلیم پشم طلایی سر باز زد. به توصیۀ مِدِ آ، یاسون و مِدِ آ شبانه به محل اختفای پشم طلایی رفتند، به اژدها داروی خواب آور خوراندند، پشم طلایی را برداشتند و گریختند. آرگونات ها این محمولۀ ارزشمند را در جای امنی پنهان کردند و راهی دیار خود شدند و پس از پشت سرگذاشتن ماجراهای فراوان به تسالیرسیدند. حفاری های انجام شده در ایولکوسدر ۱۹۵۶ بر حدس محققین مبنی بر واقعی بودن این داستان صحه گذاشت.

آرگونات ها را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیلم پشم زرین   • پشم زرین ویکی پدیا   • دانلود فیلم پشم زرین دوبله فارسی   • افسانه پشم زرین   • جیسون و پشم زرین   • فیلم جیسون و پشم زرین   • جیسون و آرگوناتها   • فیلم سینمایی پشم زرین   • معنی آرگونات ها   • مفهوم آرگونات ها   • تعریف آرگونات ها   • معرفی آرگونات ها   • آرگونات ها چیست   • آرگونات ها یعنی چی   • آرگونات ها یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آرگونات ها
کلمه : آرگونات ها
اشتباه تایپی : Hv',khj ih
عکس آرگونات ها : در گوگل

آیا معنی آرگونات ها مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )