برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

آرمیدن


مترادف آرمیدن: مقاربت، آرامیدن، آسودن، خفتن، غنودن

معنی آرمیدن در لغت نامه دهخدا

آرمیدن. [ رَ دَ ] (مص ) (شاید از: آ، ادات نفی و سلب + رمیدن ) آرامیدن. سکون. رکون. آرام شدن. استراحت. مستریح شدن. راحت یافتن. آسوده شدن. بیاسودن. آسودن. استقرار. قرار. آسایش. اِتّداع. انمهلال. خفتن. آرام گرفتن. قرار گرفتن. بی جنبش شدن :
بچنگ و بمنقار چندی طپید
چو شد زورش از تن سپس آرمید.
فردوسی.
پراندیشه شد تا چه آمد پدید
که یارد بدین جایگه آرمید؟
فردوسی.
بدانگه که تیره شب آمد به تنگ
گوان آرمیدند یکسر ز جنگ.
فردوسی.
هر آنکس که چشمش سنان تو دید
که گوید کز آن پس روانْش آرمید؟
فردوسی.
هم از مهر مهتر دلش نارمید
چو باد دمان پیش رستم رسید.
فردوسی.
نه شب خواب کرد و نه روز آرمید
نه می خورد نه نیز رامش گزید.
فردوسی.
بگفت و برانگیخت شبدیز را
نداد آرمیدن دل تیز را.
فردوسی.
چو بدخواه جنگی ببالین رسید
نباید ترا با سپاه آرمید.
فردوسی.
دد و دام و هر جانور کش بدید
ز گیتی به نزدیک او آرمید.
فردوسی.
همی رفت تا شهر رستم رسید
یکی روز جائی همی نارمید.
فردوسی.
چو دانشگر این قولها بشنود
پس آنگه زمانی فروآرمد...
طیّان.
بروز از هیچگونه نارمیدی
چو گور و آهو از مردم رمیدی.
(ویس و رامین ).
گفت این علی تکین دشمنی بزرگ است از بیم سلطان ماضی آرمیده بود. (تاریخ بیهقی ).
سپاه آرمیدند بر جای خویش
همان شب مهان را بهو خواند پیش.
اسدی.
بس بی آراما که بستد زو بی آرامی جهان
تا بیارامید و خود هرگز زمانی نارمید.
ناصرخسرو.
که ما را نه چشم آرمید و نه گوش.
سعدی.
ز یادملک چون ملک نارمند
شب و روز چون دد ز مردم رمند.
سعدی.
بی تو از دردم آرمیدن نیست
وز توام طاقت بریدن نیست.
کمال خجندی.
|| دوام کردن. باقی ماندن. مقام کردن :
چو ایدر نخواهی همی آرمید
بباید چرید و بباید چمید.
فردوسی.
|| زیست ...

معنی آرمیدن به فارسی

آرمیدن
( مصدر ) ( آرامید آرامد خواهد آرامید بیارام آرامنده آرامیده ) ۱ - استراحت کردن آسودن . ۲ - قرار یافتن سکون یافتن . ۳ - خفتن خوابیدن . ۴ - از جوش و غلیان باز ایستادن فرو نشستن کف . ۵ - صبر کردن شکیبا شدن . ۶ - مطمئن شدن اطمینان یافتن . ۷ - منزل کردن جای گرفتن . ۸ - نشستن آشوب رفع شدن فتنه.
آرمیدن سکون آسوده
فرو آرامیدن . آرام گرفتن
فرو آرمیدن . آرام گرفتن

معنی آرمیدن در فرهنگ معین

آرمیدن
(رَ دَ) (مص ل .) نک آرامیدن .

معنی آرمیدن در فرهنگ فارسی عمید

آرمیدن
۱. آرام گرفتن، آرام شدن، آسودن، آسوده شدن، آرامش یافتن.
۲. خوابیدن، کم شدن، از جوش و خروش افتادن، آزاد شدن، رهایی یافتن.

آرمیدن در جدول کلمات

معنی آرمیدن به انگلیسی

rest (فعل)
تکیه دادن ، کردن ، راحت کردن ، استراحت کردن ، اسودن ، ارمیدن ، متکی بودن به
repose (فعل)
گذاردن ، دراز کشیدن ، غنودن ، ارمیدن

آرمیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الناز
سکن
محمد مهدی
آرام گرفتن ،آسودگی........
محمد
آرمیدن = آرمدن : استراحت کردن
روژینا
آرم گرفتن،آسودگی
tinabailari
خوابیدن 🙎🏻‍♂️🙎🏻‍♂️
حمیدرضا دادگر_فریمان
آرامیدن، آسودن، خفتن، غنودن،خوابیدن
PRO GAMER
آرام گرفتن آسودگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شعر ای کاش که جای آرمیدن بودی   • ای کاش که جای آرمیدن بودی شجریان دانلود   • معنی شعر ای کاش که جای آرمیدن بودی   • ای کاش که جای آرمیدن بودی گنجور   • معنی ای کاش که جای آرمیدن بودی   • کاش از پس صد هزار سال از دل خاک   • چون سبزه امید بردمیدن بودی   • معنی آرمیدن   • مفهوم آرمیدن   • تعریف آرمیدن   • معرفی آرمیدن   • آرمیدن چیست   • آرمیدن یعنی چی   • آرمیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آرمیدن

کلمه : آرمیدن
اشتباه تایپی : Hvldnk
عکس آرمیدن : در گوگل

آیا معنی آرمیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )