برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1530 100 1
شبکه مترجمین ایران

آرمان گرا

/'ArmAngerA/

معنی آرمان گرا به فارسی

آرمان گرا
[idealist] [هنرهای تجسمی] 1. هنرمندی که به شیوۀ آرمان گرایی کار می کند 2. اثر هنری ای که به شیوۀ آرمان گرایی خلق شده باشد

معنی آرمان گرا در فرهنگ فارسی عمید

آرمان گرا
ایده آلیست.

معنی آرمان گرا به انگلیسی

idealistic (صفت)
ارمانی ، ارمان گرا ، وابسته به ارمانگرایی

آرمان گرا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید
کسی که در پی اهدافی متعالی است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آرمان گرایی یعنی چه   • معنی کلمه آرمان   • معنی آرمان گرا   • آرمان چیست   • آرمان گرایی چیست؟   • تعریف آرمان   • مکتب آرمان گرایی   • آرمانگرایی و واقعگرایی   • مفهوم آرمان گرا   • تعریف آرمان گرا   • معرفی آرمان گرا   • آرمان گرا چیست   • آرمان گرا یعنی چی   • آرمان گرا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آرمان گرا

کلمه : آرمان گرا
اشتباه تایپی : Hvlhk 'vh
آوا : 'ArmAngerA
نقش : صفت
عکس آرمان گرا : در گوگل

آیا معنی آرمان گرا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )