برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1564 100 1
شبکه مترجمین ایران

آرمان گرایی

معنی آرمان گرایی به فارسی

آرمان گرایی
[idealism] [هنرهای تجسمی] گرایشی هنری که صرفاً بر اندیشه ها وانگاره های هنرمند استوار است

آرمان گرایی در دانشنامه ویکی پدیا

آرمان گرایی
آرمان گرایی یا ایدئالیسم اخلاقی، به معنی ستایش یا دنبال کردن اصول یا اهداف متعالی یا حقیقی و به تعبیر دیگر، پیگیری مصرانه «آرمان» یا «ایدئال» است. این مفهوم معمولاً در برابر واقع گرایی قرار می گیرد که به معنی تسلیم شدن در برابر واقعیت هاست.
کمال پرستی (روان شناسی)
در نظریه ایدئالیسم یا لیبرالیسم ارتباطات بین الملل به عنوان وسیله ای برای کنار هم قراردادن ملت ها و به عنوان قدرتی که به سازمان های بین المللی در انجام خدمات خود به جامعهٔ جهانی کمک می کند، نگریسته می شود. از این دیدگاه، ارتباطات با ایده آل ترین شکل آن به عنوان زمینه ساز درک متقابل میان ملت ها و صلح مورد توجه قرار می گیرد.
ماهیت بشری صرفاً بر پایه انگیزه خودخواهی و برتری مادی نیست.
اهداف بشری حالت جهانی دارد.
از طریق مناطق و استدلال میتوان بر وضعیت حاکم بر روابط بین الملل غلبه کرد.
ایدئالیسم کلاسیک یا آرمانگرایی آمریکایی پس از جنگ جهانی اول بر پایه سه گزاره عمده شکل گرفت:
از نظر آرمانگرایی جنگ و بی نظمی بین المللی نتیجه شکستن ارتباطات عقلایی است. آنچه باعث بروز جنگ می شود حکومت ها هستند و نه سیستم، بنابراین با دموکراتیزه کردن حکومت ها میتوان از بروز جنگ جلوگیری کرد. دیپلماسی سنتی از نظر این مکتب دچار چند مشکل بود. این فرایند غیردموکراتیک و محرمانه بود و توازن قوا که در قالب کنسرت اروپا عامل جلوگیری از بی نظمی بین المللی بود خود باعث بروز و آغاز جنگ جهانی اول شده بود. ایدئالیسم خواهان جلوگیری از بروز مجدد شرایطی بود که منجر به شکل گیری رفتارهای تعرضی میشدند. در مقابل واقع گرایان خواهان محدود کردن پدیده جنگ بودند. از جمله تلاشهای آرمانگرایان باید به تعمیم داده رژیم های لیبرال دموکرات به تمام کشورها، اصل تعیین سرنوشت و سیستم امنیت دسته جمعی بود که در آن جامعه بین الملل استفاده غیر مشروع از خشونت را ممنوع میکرد. از مهمترین آثار این دوره باید به اصول چهارده گانه ویلسون اشاره کرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آرمان گرایی در جدول کلمات

آرمان گرایی
ایدهالیسم

معنی آرمان گرایی به انگلیسی

idealism (اسم)
معنویت ، ارمان گرایی ، سبک هنری خیالی

آرمان گرایی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
به ایده آلیسم رجوع شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی کلمه آرمان   • ایده آل گرا   • مکتب آرمان گرایی   • تعریف آرمان   • آرمانگرایی و واقعگرایی   • ریشه اسم آرمان   • آرمان چیست   • آرمان یعنی چه   • معنی آرمان گرایی   • مفهوم آرمان گرایی   • تعریف آرمان گرایی   • معرفی آرمان گرایی   • آرمان گرایی چیست   • آرمان گرایی یعنی چی   • آرمان گرایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آرمان گرایی

کلمه : آرمان گرایی
اشتباه تایپی : Hvlhk 'vhdd
عکس آرمان گرایی : در گوگل

آیا معنی آرمان گرایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )