برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

آراسته شدن

معنی آراسته شدن در لغت نامه دهخدا

آراسته شدن. [ ت َ / ت ِ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) تزیّن. (دهار). ازدیان. تقین. تزتت.

معنی آراسته شدن به فارسی

آراسته شدن
( مصدر ) زینت یافتن مزین گردیدن آراسته گردیدن .
تزین ازدیان

آراسته شدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نوعی شعر   • غربال   • شیفته   • برنج شوشتری   • معنی آراسته شدن   • مفهوم آراسته شدن   • تعریف آراسته شدن   • معرفی آراسته شدن   • آراسته شدن چیست   • آراسته شدن یعنی چی   • آراسته شدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آراسته شدن

کلمه : آراسته شدن
اشتباه تایپی : Hvhsji ank
عکس آراسته شدن : در گوگل

آیا معنی آراسته شدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )