برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1426 100 1

آذین بستن

معنی آذین بستن در لغت نامه دهخدا

آذین بستن. [ ب َ ت َ ] (مص مرکب ) به آذین کردن :
نوروز جهان چون بت نوآیین
از لاله همه کوه بسته آذین.
کسائی مروزی.
ببستند [ رومیان ] آذین ببیراه و راه
برآواز شیروی پرویزشاه
برآمد هم آواز رامشگران
همه شهر روم از کران تا کران.
فردوسی.
ببستند آذین بشهر اندرون
پر از خنده لبها و دل پر ز خون.
فردوسی.
بدان شهر بودیش جای نشست
همه شهر سرتاسر آذین ببست.
فردوسی.
تبیره ببردند و پیل از درش
ببستند آذین همه کشورش.
فردوسی.
ببستند آذین بشهر و براه
که شاه آمد از دشت نخجیرگاه.
فردوسی.
ببستند آذین براه و بشهر
همی هر کس از کام برداشت بهر.
فردوسی.
ابر فروردین گوئی بجهان آذین بست
که همه باغ پرند است و همه راغ حریر.
فرخی.
فضل بن حمید اندر آمد مردمان شهر آذین بستند. (تاریخ سیستان ). و شهر را آذین بسته بودند آذینی از حد و اندازه گذشته. (تاریخ بیهقی ). و صحن گیتی را بنور علم و معرفت آذین بستند. (کلیله و دمنه ).

معنی آذین بستن به فارسی

آذین بستن
( مصدر ) زینت کردن دکانها و بازارها در روزهای جشن و شادمانی .
به آذین کردن

معنی آذین بستن در فرهنگ معین

آذین بستن
(بَ تَ) (مص م .) زینت کردن دکان و بازارها در روزهای جشن و شادمانی .

آذین بستن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آذین اسم دختره یا پسر؟   • آذین به چه معناست   • اسم آذین   • شرکت آذین   • معنی آذین   • لوله آذین   • عکس اسم آذین   • آذین بندی   • معنی آذین بستن   • مفهوم آذین بستن   • تعریف آذین بستن   • معرفی آذین بستن   • آذین بستن چیست   • آذین بستن یعنی چی   • آذین بستن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آذین بستن
کلمه : آذین بستن
اشتباه تایپی : Hbdk fsjk
عکس آذین بستن : در گوگل

آیا معنی آذین بستن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )