برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

آدنوئید

/'Adeno'id/

برابر پارسی: بادامه بافت

معنی آدنوئید در فرهنگ فارسی عمید

آدنوئید
۱. بافت لنفی که در مخاط فوقانی حلق به ویژه در لوزه ها وجود دارد و عفونت و تورم آن باعث بلع دردناک و سختی تنفس می شود.
۲. ورم بیش از حد لوزۀ سوم.

آدنوئید را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آدنوئید چیست   • تانسیلکتومی   • درمان هیپرتروفی آدنوئید   • نازوفارنکس   • آدنوئیدکتومی   • نازوفارنکس چیست   • آدنوئید فیس   • عکس لوزه سوم   • معنی آدنوئید   • مفهوم آدنوئید   • تعریف آدنوئید   • معرفی آدنوئید   • آدنوئید یعنی چی   • آدنوئید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آدنوئید

کلمه : آدنوئید
اشتباه تایپی : Hnk,mdn
آوا : 'Adeno'id
نقش : صفت
عکس آدنوئید : در گوگل

آیا معنی آدنوئید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )