برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که

معنی کلمه آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که به عربی

آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که
يدلّ آخر الإستفتاءات علي أنّ

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آخِر   • معنی خوش اقبال   • معنی تجملی وزیبا   • معنی کتلت   • معنی تعمیر و اصلاح   • معنی حس ها   • معنی تعمیر واصلاح   • معنی از روی دشمنی   • معنی آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که   • مفهوم آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که   • تعریف آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که   • معرفی آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که   • آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که چیست   • آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که یعنی چی   • آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که

کلمه : آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که
اشتباه تایپی : Hovdk ili‏~vsى fdhk'v Hk hsj ;i
عکس آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که : در گوگل

آیا معنی آخرین همه‏پرسى بیانگر آن است که مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )