برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1331 100 1

آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که

معنی کلمه آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که به عربی

آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که
يدلّ آخر الإستفتاءات علي أنّ

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که   • مفهوم آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که   • تعریف آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که   • معرفی آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که   • آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که چیست   • آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که یعنی چی   • آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آخرین نظرسنجیها نشانگر حاکى از آن است که
کلمه : آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که
اشتباه تایپی : Hovdk kzvsk[dih kahk'v (ph;ى hc) Hk hsj ;i
عکس آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که : در گوگل

آیا معنی آخرین نظرسنجیها نشانگر (حاکى از) آن است که مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )